fbpx
Fen-Edebiyat Fakültesi

Misyon & Vizyon

Mütercim ve Tercümanlık

AKADEMİK

FAKÜLTELER
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Misyon

Mütercim-Tercümanlık bölümünün misyonu, ülkemizde ve dünyada ihtiyaç duyulan nitelikli Çevirmenleri yetiştirmek için uluslararası kalite standartları doğrultusunda mesleki uygulamalarla paralel eğitim almasını sağlamaktır. Öte yandan öğrencileri kişisel ve mesleki gelişimini sürdürebilmeleri için gerekli dilsel ve kültürel altyapı ile donatmak ve çağın değişen koşulları göz önünde tutarak gerekli eleştirel yaratıcı düşünmeyi sağlamak bölümün misyonları arasındadır. Böylece hem yazılı hem sözlü çeviri alanlarında yetkinlik kazanmış, insan hakları ve farklılıklarına saygılı, çağdaş bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

Vizyon

Mütercim-Tercümanlık bölümünün vizyonu, mesleğin gerektirdiği eğitim hayatı içerisinde belirli bilgilerin ve uygulama becerilerinin aktarılması ve eğitim sürecinin hem mesleki hem de bireysel yaşantının ayrılmaz bir parçası olarak görülmesidir. Ayrıca öğrencilere seçtikleri mesleğin doğası gereği bilgi ve teknolojileri kullanma yetisi edindirmek ve kültürel gelişimi hayat boyu öğrenme sürecinin bir parçası olarak görmeyi aşılamaktır.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler