fbpx
Fen-Edebiyat Fakültesi

Mütercim ve Tercümanlık

AKADEMİK

FAKÜLTELER
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Gelişen teknoloji ve küreselleşme ile toplumlar, uluslararası gerçek ya da tüzel kişiler birbirleri ile daha çok iletişim kurmaya ihtiyaç duymaktadır. Bilginin çeşitli kanallar yoluyla bir dilden bir dile iletilmesini mümkün kılan ve kültürlerarası iletişim aracı olan çeviriye duyulan gereksinim, günümüzde kendini daha çok hissettirmektedir. Küreselleşen dünyada, çeviri etkinliğinin ve çevirmenlik mesleğinin toplum ve iş yaşamındaki önemi büyük bir hızla artmaktadır.

 

Mütercim ve Tercümanlık bölümünün amacı:

  • Çevirinin kültürlerarası iletişimdeki önemini kavramış,
  • Çevirmenlik mesleğinin etik ilke ve değerleri konusunda bilinçlenmiş,
  • Türkçe ve İngilizce dil bilgisine ileri düzeyde hakim,
  • Çeviri teknolojilerini kullanabilen,
  • Çeviride teknik yeterliliğe, bilgi birikimine ve araştırma becerisine sahip,
  • Çeviri konusunda bilimsel araştırma yapabilecek kuramsal ve yöntemsel altyapıya sahip,
  • İngilizce dışında en az bir yabancı dili yazılı çeviri yapabilecek düzeyde bilen,
  • Sosyal bilimler, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, ekonomi, hukuk,
  • Edebiyat, tarih alanlarında Türkçe – İngilizce, İngilizce – Türkçe,
  • İşitsel ve görsel kaynaklardan yazılı ve sözlü çeviri yapabilecek profesyonel yazılı ve sözlü çevirmenler yetiştirmektir.

 

Mütercim ve Tercümanlık Lisans Programı’nda, yazılı ve sözlü çeviri uygulaması ve kuramı, metin çözümlemesi, teknik yazarlık, çeviri kuramı, çeviri teknolojileri, dilbilim, düzeltmenlik, edebiyat çevirisi, medya çevirisi, hukuk ve Avrupa Birliği metinleri çevirisi alanlarında dersler yer almaktadır.

 

Mütercim ve Tercümanlık Bölümü öğrencileri ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü Çift Anadal (ÇAP) ve Yandal Programlarında öğrenim görme imkânına sahiptirler.

 

Çalışma Alanları

Mütercimlik, yazılı bir metnin başka bir dile çevrilmesi, tercümanlık ise bir dilde konuşulanları ya konuşma anında ya da sonrasında başka bir dile çevirme işidir. Bu bölümün mezunlarına “Mütercim ve Tercümanlık” unvanı verilir. Bu unvana sahip mezunlar, yazılı ve sözlü çevirmen, editör, dil/kültür danışmanı olarak dil hizmetleri ve çeviri sektöründe, Dış İşleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet kuruluşları ya da özel kuruluşlarda görev yapabilirler.

 

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler