fbpx
Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölümün Amacı

Sosyoloji

AKADEMİK

FAKÜLTELER
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  • Başta İstanbul olmak üzere özellikle büyük kentlerde giderek arttığı görülen sosyolog ihtiyacını karşılamak,
  • Toplumsal konulara bilimsel bilgiyle yaklaşabilen, sorun çözme yetenekleri gelişmiş, entelektüel birikimi yüksek, araştırma yapma becerisi kazanmış,
  • Psikoloji başta olmak üzere diğer bilim ve disiplinlerle koordineli çalışan öğrenciler yetiştirmektir.
  • Kurulan Toplum Çalışmaları Merkezi’nde öğrenciler, öğrendikleri teorik bilgilerin pratik uygulamalarını yapma fırsatı bulmaktadır.
  • Çeşitli sanayi kuruluşları, vakıflar, dernekler, sivil örgütler, araştırma şirketleri, basın ve medya kuruluşları, reklamcılık sektörü ve eğitim kurumlarında, yeni mezun sosyologların istihdam imkânları bulmalarına katkı sağlamak.
  • Hem nicel hem de nitel araştırma yöntemlerini kullanabilen sosyal araştırmacılar yetiştirmek.

 

Sosyoloji Bölümü, öğrencilerine yandal ve çift anadal programları ile ilgili diğer bölümlerden sertifika ve diploma alma fırsatları da sunmaktadır. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunlarını, entelektüel donanımı yüksek, mesleki bilgi ve becerileri yeterli “Sosyolog”lar olarak mezun etmeyi hedeflemektedir.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler