fbpx

Güvenlik Çalışmaları (Cilt-I): Kuramsal Yaklaşımlar

Güvenlik Çalışmaları (Cilt-I): Kuramsal Yaklaşımlar

04.11.2020

Güvenlik Çalışmaları (Cilt-I): Kuramsal Yaklaşımlar

Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Oktay Bingöl ile Dr. Öğr. Üyesi Ali Bilgin Varlık’ın editörlüğünü yaptığı, Güvenlik Çalışmaları (Cilt-I): Kuramsal Yaklaşımlar kitabı, Hiper yayın-Arel Üniversitesi Yayınlarından çıktı.

Çeşitli üniversitelerden seçkin akademisyenler ve güvenlik çalışmaları alanında temayüz etmiş emekli askerlerin katkı sağladığı kitapta iki bölüm Üniversitemiz akademisyenleri Dr. Öğr. Üyesi Doğan Şafak Polat ve Araştırma Görevlisi Doğuş Sönmez tarafından yazıldı. Kitap, “Geleneksel Kuramlar”, “Geleneksel Güvenlikte Değişim” ve “Geleneksel Güvenlikte Kırılma ve Dönüşüm” başlıklarıyla üç kısım halinde 16 makaleden oluşuyor ve kuramsal/kavramsal tartışmaları içeriyor.

“Güvenlik Çalışmaları-I: Kuramsal Yaklaşımlar” dört ciltten oluşan bir serinin birinci kitabıdır. Diğer kitaplar “Güvenlik Çalışmaları (Cilt-II): Güvenlik Sektörleri ve Sorunları”, “Güvenlik Çalışmaları (Cilt-III): Uluslararası Güvenlik Rejimleri ve Örgütler” ve “Güvenlik Çalışmaları (Cilt-IV): Güvenlik, Çatışma ve Barışla İlgili Kavramlar Sözlüğü” olarak yazım aşamasındadır.