fbpx

Değerlerimiz ve Hedeflerimiz

AKADEMİK

FAKÜLTELER
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Değerlerimiz ve Hedeflerimiz

 • İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin temel değerleri şunlardır:
 • Bilimsel ve akademik özerklik,
 • Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlılık,
 • Öğrenci odaklılık,
 • Eleştirel düşünce,
 • Yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik,
 • İnsana ve doğaya saygı, çevre bilinci ve toplumsal sorumluluk,
 • Etik değerlere bağlılık,
 • Çok seslilik ve katılımcılık.
 • Fakültemizin amaç ve hedefleri:
 • Fakültenin araştırma ve yapay zeka dahil teknolojik üretim potansiyelini nitelik ve nicelik yönünden geliştirmek,
 • Fakültenin akademik ve idari kadrosunu nitelik ve nicelik yönünden geliştirmek,
 • Fakültenin tüm bölümlerindeki eğitim ve öğretim kalitesini artırmak,
 • Nitelikli meslek elemanı yetiştirmek,
 • Lisansüstü eğitim ve öğretimi özgün bir eğitim politikası geliştirerek güçlendirmek,
 • Tüm iletişim araçlarını etkin kullanarak ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak.

Fakülte Duyuruları



İstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler