fbpx

Dekanın Mesajı

AKADEMİK

FAKÜLTELER
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Sanatın Öğrencileri Sevgili Gençler,

 

Kaliteli, profesyonel ve üstün bir üniversite eğitimi vermeyi en önemli gelecek hedefi olarak belirlemiş olan Kemal Gözükara Eğitim ve Kültür Vakfı eğitim zincirine son halka olarak İstanbul Arel Üniversitesi çatısı altında 2008 – 2009 akademik yılında eklenen Güzel Sanatlar Fakültemiz, uyguladığı çok yönlü program ile yaratıcı fikirden yola çıkarak, gastronomi, grafik, moda ve çizgi film sektörünün gereksinimlerini karşılayacak uygulanabilir ve tüketilir bir ürün haline getirebilen; çağdaşlığı, yeniliği ve özgünlüğü göz ardı etmeyen, duyarlı, hoşgörülü ve coşkulu genç beyinler yetiştirmeyi hedefleyen öğrenci merkezli bir eğitimi amaçlamıştır.

 

Bu amaç doğrultusunda öğrencilerini; kişisel eğilimlerin geliştirilmesi, yaratıcılık, buluş ve yapıcılık gibi gizil güçlerin dışavurumunu sağlatacak yeteneğin kazandırılması; yaratıcı ve özgün önerilerin sunulması yönünde gerekli bilgi ve becerilerle donatarak yetiştirmeyi ilke olarak benimsemiştir.

 

Sonlu olan insan ile sonsuz olan evren arasında yitik birliğin kurulmasında önemli bir araç olan sanat, içsel değerlerimize kadar uzanan bir öze ve niteliğe sahip bulunduğuna göre, onun bu özelliklerini içine alan sınırlarının tespiti ve öğretilmesi, içinde bulunulan zaman boyutunun gereksinimlerini karşılayacak ideal eğitim programlarının, bu programları yürütecek deneyimli kadronun oluşturulmasıyla doğrudan ilgilidir.

 

Özünde sanat ve tasarım eğitiminden anlaşılması gereken, düşünme yeteneğine ve eleştirel bilince sahip, her problemi usunun ışığında irdeleyen ve çözüm üreten, araştıran, soru soran ve sorulara yanıt arayan, aktif öğrenmenin okul ile sınırlı olmadığının ayırdında olan, ülkenin kültür, sanat ortamının gelişmesine katkı sağlayacak aydın bireylerin yetişmesi olmalıdır.

 

Bu düşünceden hareketle, ülkemizin deneyimli eğitim kadrosuyla yola çıkan, çağdaş sanat ve tasarım eğitiminin ideal koşullarını oluşturmayı görev edinmiş bizler; öğrencilerimizin, sanatın değişmezlik niteliği kazanmış ana ilkelerini öğrenmelerinin, gerekli deneyi eğitim sürecinde ve yaşam boyu sürekli egzersizlerle elde etmelerinin, disiplinlerarası duvarların yıkıldığı tam bir özgürlük içinde sanat ve tasarım çalışmalarını sürdürmelerinin gereğine inanıyoruz. Çağdaş eğitim anlayışımızı, sürekli değişim gösteren ulusal ve uluslararası dinamikleri dikkate alarak sürdürmeye kararlıyız.

 

Fakültemizin yapılandırılmasında, başlangıç itibarıyla Grafik Tasarım, Moda ve Tekstil Tasarımı olmak üzere iki lisans programı altında sanat ve tasarım eğitimi verilmesi hedeflenmiştir. Şu anda fakültemizde Çizgi ve Film Animasyon Bölümü ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü de bulunmaktadır. Çok yakın gelecekte ülkemiz konjonktürel yapısının ön gördüğü ölçüde, gereksinimleri karşılayacak yeni lisans ve lisansüstü programları açmayı, Tepekent Kemal Gözükara ve Sefaköy yerleşkelerini kültür ve sanatın merkezi konumuna getirmeyi düşünmekteyiz.

 

Fakültemiz Grafik Tasarım lisans eğitimini Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik, Moda ve Tekstil Tasarımı lisans eğitimini ise Yüksek Lisans Programı ile taçlandırarak gelişimini sürdürmektedir.

 

Hazırlık Programının bulunmadığı fakültemizin eğitim dili Türkçe’dir. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki, içinde bulunduğumuz yüzyılda yabancı dil, sanat ve tasarım eğitiminin önemli bir koşuludur. Bunun bilincinde olarak programlarımız yabancı dil destekli bir sistemle yürütülmektedir.

 

Öğrencilerimiz seçtikleri bölümün dışında yandal ve / veya çift anadal yaparak sertifika veya ikinci bir diploma alabilme olanağına sahiptirler.

 

Sanatın ve tasarımın öğrencileri siz sevgili gençler, fakültemizin olanaklarını ve bizleri daha yakından tanımanız için Tepekent Kemal Gözükara yerleşkesini ziyaret ediniz. Orada görecekleriniz ve yaşayacaklarınız, geleceğinizin şekillenmesinde önemli rol oynayacaktır.

 

Sizleri birer “Arel”li olarak aramızda görmek en büyük arzumuzdur.

 

Prof. Dr. Nalan BÜKER

Güzel Sanatlar Fakültesi Vekil Dekan

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler