fbpx
Güzel Sanatlar Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

AKADEMİK

FAKÜLTELER
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

İnsanlığın en temel ihtiyacı olan beslenme üzerine yoğunlaşan gastronomi kelimesi etimolojik olarak Türkçe karşılığı “Mide Yasası” veya “Mide Kuralı” kelimelerinin karşılığı olan Yunanca ‘gastros’ ve ‘nomos’ sözcüklerinin birleşmesi ile oluşmaktadır.

 

Bununla birlikte gastronomi kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde “Yemeği iyi yeme merakı, sağlığa uygun, iyi düzenlenmiş, hoş ve lezzetli mutfak, yemek düzeni ve sistemi olarak ifade edilmektedir.” anlamına karşılık gelmektedir. İnsanlık var olduğu sürece hiç kaybolmayacak ve sürekli gelişme gösterecek en temel ihtiyaç olan beslenme kavramı ve yeme-içme sektörü gastronomi biliminin temelini oluşturmaktadır.

 

Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü ile hem yeme-içme ve mutfak kültürü kalite ve estetik ile harmanlanarak yaratıcılık ve sanatın öne çıktığı, damağa ve göze hitap eden; hem de yiyecek- içecek sektöründe işletmecilik boyutunu da kapsayan multi-disipliner bir alandır.

 

Bölümün Amacı

 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü olarak temel amacımız Türk Mutfağına olduğu kadar Dünya mutfaklarına da hâkim, mutfak sanatlarını ve gastronomi trendlerini takip ederek uygulayan, yaratıcılık ve uygulama yönünü güncel teknolojiler ve gelişmiş kalite anlayışı ile harmanlamış ve işletmecilik yetenekleri gelişmiş gerek ulusal gerekse uluslararası gastronomi sektörüne yönetici şefler yetiştirmektir.

 

Arel Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Bölümünden mezun olan öğrencilerimizin yemek pişirebilen şefler olmalarının yanı sıra gıdaların duyusal ve karakteristik özelliklerini bilen, yemek pişirmenin tüm ilkelerine ve sanatına hakim, yemeği tasarım ve estetikle birleştirerek başarı ile sunabilen, disiplinli ve sorumluluk sahibi, sektöründeki yenilikleri takip eden, değişime ve gelişime açık, liderlik vasfına sahip ve iletişim becerisi kuvvetli yönetici şefler olmalarını hedeflemekteyiz.

 

Bilim ve sanattan oluşan multidisipliner bir alan olan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm müfredatında bulunan gerek teorik gerekse uygulamalı dersler ile gastronomi kültürüne tamamen hakim Gıda ve Yeme-İçme sektörünü tanıyan, şef olduğu kadar işletme bilgisine de sahip, geleceği öngörebilen kültürel, teknolojik, sanatsal ve yaratıcı yönü gelişmiş yönetici şefleri yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

 

Sektörde etkin kişiler ile birlikte hazırladığımız müfredatımızda oluşturduğumuz sistematik alt yapı ile eğitimlerinin %60’ı uygulamalar ile geçiren öğrencilerimizin uygulama yönü güçlü, ilgi alanlarına göre seçebildikleri dersleri ile istedikleri alanda yoğunlaşmış, yaratıcılığı gelişmiş, sektöre gerek şef gerekse işletmeci pozisyonunda hâkim olabilen bireyler olmaları hedeflenmekteyiz.

 

Bu hedefler doğrultusunda sektörün ihtiyaçları da göz önüne alınarak verdiğimiz sektör-akademi işbirliği odaklı eğitim ile mezunlarımızın ihtiyaca tam uygun donanımda olmaları önceliğimizdir.

 

Eğitim

 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans eğitimi 4 yıllık bir bölüp olup eğitim dili Türkçedir. Bununla beraber bölüm ders müfredatında İngilizce ve Mesleki İngilizce dersleri de bulunmaktadır. Bölüm ders müfredatında bulunan İngilizce dersler ile uluslararası gelişmeleri ve yayınları takip ederek kendini geliştirebilen, mesleklerinin gerektirdiği İngilizce terminolojiye sahip şefler yetiştirilmektedir.

 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans eğitiminde öğrencilere Gıda Güvenliği, Gıda Mevzuatı, Mutfak Hijyeni, Beslenme İlkeleri, İş Etiği, Temel İş Sağlığı ve Güvenliği, Bilgi Teknolojileri gibi mesleklerini tamamlayıcı dersler verilmektedir. Bölüm ders müfredatında Gastronomi Turizmi, Gastronomide Trendler, Servis ve Sunum Teknikleri, Menü Yönetimi ve Planlama, Hazır Yemek Teknolojisi, İçecek Kültürü ve daha pek çok alanları ile ilgili teorik dersler bulunmaktadır. Öğrencilerin mesleklerinde yönetici özelliklerini geliştirebilmek için bölüm müfredatına İşletme Yönetimi, Pazarlama, Girişimcilik, Kalite ve Yönetim Sistemleri gibi dersler de eklenmiştir.

 

Yukarıda bahsedilen teorik derslerin yanı sıra öğrencilerimizin gerekli pratik ve uygulama becerilerini geliştirmek için ders müfredatının %60’ı uygulamalı derslerden oluşmaktadır. Mezun olmadan önce programda eğitim alan her öğrencinin Türk Mutfağı, Dünya Mutfakları, Sıcak ve Soğuk Mutfaklar, Unlu Mamuller, Pastacılık gibi temel alanlarda uygulama dersleri almaları zorunlu tutulmuş olup, ilgi alanlarına göre yönelebilecekleri seçmeli dersler ile kendilerine özel müfredat oluşturmaları da sağlanmıştır.

 

Ders müfredatı planlanırken sistematik yaklaşım gözetilmiş ve eğitimin ilk yılında öğrencilerin teorik alt yapıları hazırlanarak 2. sınıftan itibaren her sene artan sürelerde uygulamaya ağırlık verilmiş, özellikle son 2 yılının neredeyse tamamının uygulama ve pratiğe dayalı olması sağlanmıştır.

 

Ders müfredatına eklenen mesleki alan ve yetkinlik geliştirme seçmeli dersleri ile öğrencilerimizin ilgi duydukları alanda kendilerini daha fazla geliştirebilmelerine de olanak sağlanmıştır.

 

Staj İmkânları

 

Bölümümüzde teorik derslerin yanı sıra yoğun bir uygulama ders içeriği de mevcuttur. Okulda edinecekleri teorik ve pratiğin yanı sıra öğrencilerimiz programdan mezun olmadan önce 30 iş günü mesleki yaz stajlarını tamamlamak zorundadır. Öğrencilerimiz yapacakları stajları sayesinde iş alanlarını tanımakta, iş yerlerindeki faaliyetleri öğrenmekte, aldıkları eğitimi sektörde uygulayarak geliştirme imkânına sahip olmakta ve iş hayatına mezun olmadan adapte olabilme fırsatı yakalamaktadır.

 

Bölümümüzün zorunlu yaz staj yerinin bulunması konusunda ArelKariyer sistemi öğrencilerimize gereken tüm desteği sağlamaktadır. Zorunlu staj süresi dışında öğrencilerimizi isteğe bağlı çalışmalarına da gereken destek verilmekte ve bu şekilde daha mezun olmadan sektörde yer edinmeleri sağlanmaktadır.

 

Çalışma Alanları

 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun olanlar gastronom unvanını alarak kendi işletmelerini açabilecekleri gibi yiyecek-içecek sektörünün her alanında faaliyet gösterebilmektedirler. Gastronomlar özel sektörün restoran ve otellerin mutfaklarında, yemek fabrikalarında (Catering), deniz, hava ve demir yolu şirketlerinde ve diğer yiyecek içecek işletmelerinde aşçı, şef, yönetici şef, yönetici veya işletmeci olarak çalışabilmektedir.

 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programı mezunları yiyecek ve içecek sektörünün her alanında çalışabilmelerinin yanı sıra, mesleğin yan dalı olarak menü danışmanlığı, yemek eleştirmenliği, blog yazarlığı, yemek fotoğrafçılığı ya da televizyon programcılığı gibi farklı alanlarda da kendilerine yer bulabilirler.

 

Mezunlarımız aşçılık okullarında veya mutfak akademilerinde eğitmen şeflik yapabilecekleri gibi yüksek lisans ve doktora eğitimlerini de tamamlayarak akademik ve bilimsel anlamda da çalışmalarda bulunabilirler.

 

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler