fbpx
Güzel Sanatlar Fakültesi

Program Ölçütleri

Grafik Tasarımı

AKADEMİK

FAKÜLTELER
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

1.Grafik tasarımın temel alanı ile ilgili mesleki bilgileri temel düzeyde tanır.
2.Grafik tasarım ile ilgili Fotograf- İllüstrasyon- Desen- Bilgisayar destekli grafik- Animasyon- Web tasarım- Tipografi- Basım çoğaltma konularında uzmanlık için gerekli ileri düzeyde sanat kültürü, estetik, sanat tarihi, sanat ve tasarım materyalleri, disiplinler arası etkileşim, sanatsal eleştiri yöntemlerine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgileri temel düzeyde tanır.
3.Tasarım uygulamaları konusunda gerekli olan modern teknik ve araçları tanır.
4.Grafik Tasarım alanında kuram ve uygulamada öngörülemeyen problemleri çözer.
5.Grafik tasarım alanını kapsayan bilgisayar programlarını ve dijital fotograf uygulamalarındaki sorunları çözer.
6.Görme, işitme, dokunma duyuları ile algıladığı formları sanatsal yapıta dönüştürür.
7.Grafik tasarım alanındaki bilgi ve becerilerini başkalarına aktarır.
8.Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
9.Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
10.Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
11.Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
12.Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
13.Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
14.Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
15.Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
16.Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
17.Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
18.Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler