fbpx

Güzel Sanatlar Fakültesi Yabancı Öğrenci Özel Yetenek Sınavı Hakkında

Güzel Sanatlar Fakültesi Yabancı Öğrenci Özel Yetenek Sınavı Hakkında

02.11.2021

Güzel Sanatlar Fakültesi Yabancı Öğrenci Özel Yetenek Sınavı Hakkında

Sınav Hakkında Genel Bilgiler

 1. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümleri için Özel Yetenek Sınavı yapılacaktır. Adayların; lise mezuniyet puanının %80’i ve portfolyosunun %20’si alınarak oluşturulacak başarı puanı sıralaması yapılarak değerlendirilecektir.
 2. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde İngilizce Hazırlık Sınıfı yoktur. İngilizce Hazırlık Programı isteğe bağlıdır.
 3. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim dili Türkçe’dir.
 4. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü’ne  Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınır.
 5. Adaylar, https://obs.arel.edu.tr adresleri üzerinden online başvuru yapacaklardır.
 6. Adayların, 2021 – 2022 yılı içinde aldıkları Kabul Mektubunu sisteme yüklemesi gerekir.
 7. Özel Yetenek Sınavı’na başvurularda sınav harcı ödenmez.

Başvuruda Girilmesi Gereken Bilgiler

 1. T.C. Kimlik Numarası/Pasaport Numarası
 2. Ad-Soyadı
 3. Doğum Tarihi
 4. Doğum Yeri
 5. İkamet ettiği adres
 6. Mezun olduğu lise
 7. Cep telefonu
 8. E-mail adresi (Aktif)
 9. Fotoğraf
 10. Kabul Mektubu

Sınav Değerlendirmesi İçin Yüklenecek Belgeler

 • Kabul Mektubu
 • Lise Diploması (Onaylı)/ Geçici Mezuniyet Belgesi (Onaylı)
 • Portfolyoları (Adayın desen, renkli resim, yapmış olduğu dijital çalışma gibi işlerinden oluşan en az 3 adet çalışma)
 • Engelli adaylar için bir üniversite veya tam teşekküllü Devlet Hastanesi’nden alınacak ve engellilik durumunun yüzdelik oranını gösteren Engelli Sağlık Kurulu Raporu.
 • Yabancı Uyruklu öğrenciler, Lise diplomasının yanında denklik belgesi, Türkçe Yeterlik Sınavı sonuç belgesini (Fakülteye başvuracak yabancı uyruklu adayların Türkçe Yeterlik sınavını geçmesi gerekmektedir) ve Pasaport fotokopisi.

Özel Yetenek Sınavına Başvuru Yapacak Engelli Adayların Başvuru Koşulları

Yükseköğretim Genel Kurulu kararı uyarınca, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli* , işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavlarına başvurabilirler.

*Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi’ne ait özel yetenek programlarının eğitim aşamaları görsel yetiye dayalı olduğundan, görme kaybı oranı % 40 (yüzde kırk) ve üzerinde olan Görme Engelli adaylar Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek programlarına başvuramazlar.

Ön Kayıt ve Değerlendirme Takvimi

Ön kayıt ve istenen belgeleri yüklemek için lütfen tıklayınız.

Ön Kayıt
Başlangıç Tarihi : 2 Kasım 2021 Salı
Bitiş Tarihi : 5 Kasım 2021 Cuma
Değerlendirme ve Sonuç Açıklama Tarihi : Değerlendirme 8 Kasım 2021 Pazartesi başlayacaktır. Sonuçlar 9 Kasım 2021 Salı günü ilan edilecektir.

Değerlendirme

 • Lise Mezuniyet puanının %80’i,
 • Adayın Portfolyosunun %20’sı alınarak başarı puanı oluşturulacaktır.

NOT: Adaylar, ön başvurularının kabul olması, değerlendirme yapılabilmesi için Kabul Mektuplarını ilgili linke yüklemekle yükümlüdürler.

İletişim Sayfası
İletişim

Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı ile ilgili bilgiler ve duyurular www.arel.edu.tr internet adreslerinden veya aşağıda verilmiş telefondan öğrenilebilir.

Özel Yetenek Sınavı Bilgi için
contact@arel.edu.tr
+90 534 276 71 35
+90 539 55 066 37
0850 850 2735/1124-1356-1163