fbpx

İç Mimarlık Bölümü 21′-22′ Yaz Dönemi Bitirme Projesi Soru ve Cevapları

İç Mimarlık Bölümü 21′-22′ Yaz Dönemi Bitirme Projesi Soru ve Cevapları

08.08.2022

1. Cephe üzerinde oynama yapabiliyor muyuz?

CEVAP 1: Yapı bütünlüğünü korumak şartıyla tüm cephelerde alınacak tasarım kararları tasarımcıya bırakılmıştır.

 

2. Vaziyet planında görülen havuzu kullanabiliyor muyuz? Vaziyette var ama planlarda görünmüyor?

CEVAP 2: Uydu görüntüsünde yer alan havuz, proje alanından çıkarılmıştır. Havuz kullanılmayacaktır; çizimleri esas alınız.

 

3. Dış mekanı, yani bahçe alanını kullandığımız zaman konsept gereği herhangi bir ekleme, yarı açık alanlar oluşturabilir miyiz?

CEVAP 3: Peyzaja veya peyzaj-yapı ilişkisine dair kararlar geliştirilen tasarım doğrultusunda tasarımcının tercihine bırakılmıştır.

 

4. Cephede kullanılan pencere açıklıkları ve formları üzerinde değişiklik yapabilir miyiz?

CEVAP 4: Bkz. Cevap 1.

 

5. Merdivenlerin alanlarını ve merdivenleri değiştirebilir miyiz?

CEVAP 5: Taşıyıcı sistem gereklerini sağlamak koşuluyla (merdivenin taşınacağı yerdeki taşıyıcı sistem gereklerini sağlayarak) değişiklik yapılabilir.

 

6. Döşemelerin kotlarında değişiklik yapabilir miyiz?

Cevap 6: Taşıyıcı sistem gereklerini sağlamak koşuluyla değişiklik yapılabilir.

 

7. Peyzajı kullanabiliyor muyuz?

Cevap 7: Bkz. Cevap 3.

 

8. Cephenin sınırlarına müdahale edebilir miyiz?

Cevap 8: “Yapı bütünlüğünü korumak şartıyla tüm cephelerde alınacak tasarım kararları (ekleme, çıkarma, malzeme, doku, renk, desen vb.) tasarımcıya bırakılmıştır. Ancak “cephe sınırına müdahale…” ile kastedilen yapının parsel üzerindeki sınırlarını etkileyecek bir müdahale ise böyle bir değişiklik yapılmamalıdır.”

 

9. Yangın merdiveni ve asansör zorunlu mu?

CEVAP 9: Bu konuda ilgili mevzuatlar dikkate alınmalı, engelsiz tasarım ölçütleri göz önünde bulundurulmalıdır.