fbpx

İş Güvenliği

ÜNİVERSİTE

İDARİ BİRİMLER

Üniversitemizin temel amacı, tüm çalışanlarımızın, öğrencilerimizin ve ziyaretçilerimizin güven içinde bulunabilecekleri ortamı yaratmaktır. Kurumumuzda günlük yaşamların sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçirebilmesi için uymaları gereken kurallar, uygulamalar, olası acil durumlarda yapılması gerekenler üzerine devamlı çalışmalar yapılmakta olup, sağlık ve güvenliği en üst seviyeye ulaştırabilmek için yenilikçi yaklaşımlar ile tüm paydaşlarda aynı bilincin oluşması hedeflenmektedir.

 

İş Güvenliği ve Sürdürülebilirlik Uzmanı :
Mustafa ÖZTÜRK / mustafaozturk@arel.edu.tr

 

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabımızı Görüntülemek için tıklayınız…

 

2021 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan eğitimlerimizi görüntülemek için tıklayınız…

 

İş Sağliğı Ve Güvenliği Politikası

 

 • Tüm çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve ziyaretçilerimize iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirme projeleri oluşturmak,
 • Sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
 • Ulusal ve Uluslararası kuralları eksiksiz uygulamak,
 • Faaliyetlerimizde oluşan tüm riskleri belirleyerek bu riskleri kabul edilebilir seviyelere indirmek.

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetimi

 

Üniversitemiz bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını yönetmek, denetlemek ve geliştirmek İstanbul Arel Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından yapılmaktadır.

 

Ana Giriş Kontrol ve Güvenlik 

 

Üniversite yerleşkelerinin ve öğrenci evlerinin güvenliği, İdari Destek ve Teknik Hizmetler Ofisi tarafından sağlanmaktadır. Üniversitenin akademik, idari çalışanlarının, stajyerlerinin, kurum içi firmalarının, firma temsilcileri ve çalışanları ile üniversiteyi her türlü sebeple ziyaret eden veya hizmet sunan üçüncü kişilerin/firmaların kampüs alanına girişinden çıkışına kadar olan süre içindeki uyulması gereken kurallar Güvenlik Müdürlüğü tarafından kontrol edilmektedir. Yerleşke ve yurtlara girişler için kartlı geçiş sistemiyle gerçekleşmekte olup, kartsız girişlere izin verilmemektedir. Misafir girişleri kimlik kaydı alınmış olarak yapılmaktadır. Geçici iş ilişkisi kurulan işlerde ise T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Kurum içi Çalışma İzin Belgesi onayı ile girişler sağlanmaktadır.

 

İş Kazası/Ramak Kala ve Tehlikeli Olayların Araştırılması, Raporlanması 

 

İş Kazası, Ramak Kala ve Tehlikeli Olayların meydana gelmesinden sonra yapılması gerekenler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

 1. İş kazası ve olaylar Genel Sekreterliğe anında bildirilir. Birim amiri tarafından İş Kazası Tutanağı doldurulup Genel Sekreterliğe aynı gün iletilir.
 2. Gerekli olan acil önemler, acil durum planında belirlenen şekilde alınır, bildirilen kaza ya da tehlike arz eden olay kontrol altında tutulur.
 3. Ramak kala olayı yaşanmış ise kaza Ramak Kala olarak Birim amiri vasıtası ile bildirilir.
 4. Kaza olması durumunda en geç üç (3) iş günü içinde İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından İş Kazası Tutanağına göre Sosyal Sigortalar Kurumu’na bildirim yapılır.

 

İş kazası / Olay araştırmaları  Genel Sekreterliğe raporlanır, tespit edilen riskler için düzeltici tedbirlerin alınmasını Genel Sekreterlik sağlar.

 

Kazaların ;

 

 • %78’i Emniyetsiz Çalışmalardan,
 • %20’si Emniyetsiz Durumlardan,
 • %2’si Doğal Olaylardan kaynaklanmaktadır.
 • Bu oranlardan da görülüyor ki, iş kazalarının %98’inin nedeni insanlardır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri

 

Üniversitemiz yerleşkeleri ve yurtları düzenli olarak İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi tarafından denetlenir.

 

Tespit edilen iyileştirme konuları ve uygunsuzluklar, İşveren Vekili’ ne raporlanarak gerekli tedbirlerin alınması talep edilir.

 

Denetimler sırasında, İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekimi hayati bir risk tespit ettiğinde çalışmayı durdurması için İşveren Vekili ve birim amirine bilgi verir.

 

İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekimi tarafından yapılan bu denetimler, bölümlerdeki faaliyetlerden sorumlu Birim Yöneticilerinin ve firmaların kendi denetimlerini yapmalarını engellemez.

 

İşe Giriş Muayeneleri 

 

Yeni işe başlayan çalışanlar, İK koordinasyonunda İşyeri Hekimi tarafından muayene edilir. Her çalışan için işe giriş muayene sonuç belgesi düzenlenir.

 

Periyodik Sağlık Muayeneleri

 

Tüm çalışanlar, İşyeri Hekimi tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ilgili yönetmeliğine göre beş (5) yılda bir periyodik muayene edilir.

 

Üniversite içinde tehlikeli sınıfta çalışanların her yıl, diğer çalışanların ise 5 yılda bir periyodik muayene edilmesini kararlaştırmıştır.

 

İlk Yardım 

 

İşyeri Hekiminin bir acil durum ortaya çıktığında ilk yardım yapabilmesi için ilgili Kanun/Yönetmelikte belirtilen ilaç ve diğer tıbbi ekipmanlar her zaman eksiksiz şekilde yerleşkeler ve yurtlarda Sağlık Merkezi’nde bulundurulur.

 

Toplam çalışan sayısı ve tehlike sınıfına göre ilgili yönetmelikçe belirlenen düzenlemeler ışığında yeterli sayıda Temel İlk yardım Eğitimi sertifikası almış İlk yardımcının bulundurulması zorunludur. Zorunlu İlk yardımcı sertifikasına sahip personel ihtiyacı için planlama İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.