fbpx

Kriz Yönetimi ve Acil Durum

ÜNİVERSİTE

İDARİ BİRİMLER

Acil Durum İrtibat Numaraları:

 

0850 850 27 35 numaralı telefonu aradıktan sonra Kemal Gözükara Yerleşkesi İçin 1112Sefaköy D Blok Yerleşkesi için 2010, Cevizlibağ Yerleşkesi İçin 4055 dahiliyi tuşlayarak telefonu açan görevliye acil durumu bildiriniz ve telefondaki yetkilinin talimatlarını dinleyiniz.

 

İstanbul Arel Üniversitesi’nde oluşabilecek krizlere ve acil durumlara yönelik önleyici politikalar ve yenilikçi metodolojilerle kontrol sağlanmaktadır.

 

İstanbul’da gerçekleşme olasılığı söz konusu olan ve önleyici politikalar ile kontrol altına alınması gereken acil durumlar arasına pandemi, terörizm, ayaklanma, taciz ve cinayet v.b. maddeler de katılmıştır. Soruna yanıt vermekten sorumlu karar vericilere yardımcı olmak amacıyla önceden planlama yapılmadan ve eğitim olmadan böylesine ciddi olaylara başarılı bir şekilde yanıt verilmesi mümkün değildir. Planlama sayesinde kritik zaman kısıtlamaları olduğunda yaşanan duygusal gerginlik ve baskı olmaksızın bir olayı bir dizi kademeli faaliyet ile önlemek mümkün olabilecektir.

 

Üniversitemizde acil müdahale gerektirecek durumlara karşı Üniversite Kriz Yönetimi ve Yerleşke Acil Durum Müdahale Ekipleri vasıtasıyla olaylara hızlı müdahale edilmesi hedeflenmektedir.

 

Üniversite Kriz Yönetimi Ekibi; İstanbul Arel Üniversitesi’nde tüm yerleşkelerde oluşabilecek acil durumlarda yapılacak iş ve eylemlerin koordinasyonu ile birlikte acil durumun kriz bazlı olarak yürütümünden sorumludur. Üniversite acil durum yönetiminin yürütücüsü Rektör’dür. Rektör; acil durumlar karşısında yapılacak iş ve eylemlerde Mütevelli Heyet Başkanı ve ilgili birim sorumluları ile görüşlerle Acil Durum Yöneticisine yön verir.

 

Kemal GÖZÜKARA Yerleşkesi’nde Genel Sekreter, Sefaköy Yerleşkesinde Rektör Yardımcısı, Cevizlibağ Yerleşkesinde Rektör Yardımcısı yerleşkelerin işveren vekilleri ve acil durum yöneticileridir.

 

Üniversite Kriz Yönetim Ekibi aşağıdaki kişilerden oluşur. Oluşabilecek krizler değerlendirilerek Rektör onayı ile işlemler yürütülür.

 

  • Rektör (Kriz Yönetimi Ekibi Lideri)
  • Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Akademik odaklı krizler)
  • Öğrenci Hizmetlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Öğrenci odaklı krizler)
  • Genel Sekreter (İdari odaklı krizler)
  • İdari Destek ve Teknik İşler Ofisi Direktörü (destek odaklı krizler)
  • Hukuk Müşaviri ( yasal mevzuat odaklı krizler)
  • Kurumsal İletişim Direktörü (itibar yönetimi, marka ve iletişim odaklı krizler)
  • Güvenlik Müdürü (istihbarat ve kontrol odaklı krizler)

 

Kriz Yönetimi Ekibinin üniversite yerleşkeleri içerisinde kriz durumunda ana toplantı noktası Kemal Gözükara Yerleşkesinde Mütevelli Heyeti Odası, Sefaköy Yerleşkesi’nde Üniversite Dekanı odası, Cevizlibağ Yerleşkesinde ise Üniversitenin Konferans Salonu’dur. Yerleşke içerisinde toplantı noktası kullanılamadığı durumlarda toplantı noktasını Rektör belirler.

 

Önleme, hazırlıklı olma, müdahale ve iyileştirme aşamalarının her biri olağan süreçte bir sonrakine geçiş yapan bir dizi dinamik faaliyeti temsil eder. Söz konusu aşamalar ancak birlikte geçerli bir acil durum yönetim sistemini oluşturmaktadır.

 

Kriz ve Acil Durum Konuları

 

 

Üniversitemizde tüm yerleşkelerde ayrı ayrı olmak üzere, Acil Durumlara yönelik Genel Tahliye tatbikatları gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 2022 yılı tatbikatları 8-10 ve 11 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Deprem ve Yangın senaryosu ile gerçekleştirilen tatbikata personel, ziyaretçi yanı sıra AFAD arama kurtarma ekipleri katılım göstermiştir.

 

Üniversitemizde, 2023 yılı Acil Durum ve Tahliye Tatbikatları 3 ve 9 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Tatbikat Deprem senaryosu ile gerçekleştirilmiştir. Akredite edilmiş AFAD ekiplerinin yer aldığı tatbikata, personel yanı sıra öğrenciler, öğrenci kulüplerinden AFAD, Savunma Sanayi ve Kızılay Kulüpleri katılım göstermiştir. Tatbikat faaliyetleri; arama, kurtarma, yaralı tahliye, katlar arası (ipli) tahliye olarak gerçekleştirilmiştir. Tatbikat sonrasında yangın söndürme tüplerinin kullanımı, yangına müdahale ve yangın konusunda teorik-uygulama eğitimi düzenlenmiştir. Kemal Gözükara Yerleşkesi Arel Meydan’da gerçekleşen yangın söndürme uygulama eğitimine personel ve öğrenciler katılım sağlamıştır.

 

2023 yılında, Acil Durum ve Tahliye Tatbikatı’nda Savunm Sanayi Öğrenci Kulübünce geliştirilen “Yangın Algılama Drone-Uygulaması” test edilmiştir. Drone-uygulamanın yangını ve personelleri (tahliye sürecinde) algıladığı görülmüştür. Tespite ait görüntüler aşağıda yer almaktadır.