fbpx
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Amaç ve Hedefler

Muhasebe ve Finans Yönetimi

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Amaçlar

Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü; alanı ile ilgili konularda ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip, insan ilişkilerine önem veren, güncel olaylara ve çevreye karşı duyarlı, yeniliklere ve gelişime açık, rekabetçi, alanı ile ilgili fırsatları önceden görüp değerlendirebilen, kamu sektöründe ve özel sektörde ya da bağımsız olarak faaliyet gösterecek, mali müşavir, denetçi, Muhasebe ve Finans Uzmanı ile ara ve üst kademe yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Hedefler

 

  1. Öğrencileri muhasebe, finans, vergi, denetim konularında ileri düzeyde bilgi ve beceriye sahip, hukuk, işletme, iktisat konularında ise meslek gerekliliklerini yerine getirebilecek düzeyde teorik ve uygulamaya dönük eğitmek.
  2. Zor şartlarda isabetli karar verebilmeleri için eğitmek.
  3. Yenilikçi, araştırmacı, girişimci olarak eğitmek.
  4. Sosyal ve etik sorumluluk sahibi olmaları için eğitmek.
  5. Çevresiyle etkili iletişim kurabilmeleri için eğitmek.
  6. Liderlik yapabilmek için eğitmek.
  7. Sürekli öğrenmeyi ilke edinmelerini sağlamak.
  8. Ara ve üst kademe yöneticiler yetiştirmektir.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler