fbpx
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Amaç ve Hedefler

Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce)

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Amaç

Bölümümüzün amacı, öğrencilere yerel, bölgesel ve küresel çok yönlü politikaların esaslarını ve dinamiklerini öğrenme imkânları sunarak iş ve akademik yaşama hazırlanmalarını sağlamaktır.  Program aynı zamanda öğrencilerin İngilizce dilini etkili olarak kullanma, karmaşık sosyal problemleri kavrama ve tanımlama, kavramsal ve sayısal analiz yapabilme, sorunlara yaratıcı çözümler bulma yetkinlikleri ile sözlü ve yazılı iletişim becerilerini kazanmalarını; bu suretle ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek etik anlayışı ve sosyal sorumluluk duygusuna sahip liderler, yöneticiler, girişimciler, uzmanlar ve bilim insanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Hedefler

  1. Uluslararası ilişkiler ve bağlantılı alanlarla ilgili kavramsal ve kuramsal bilgileri kazandırmak.
  2. Etik bir anlayış ve sosyal sorumluluk duyarlılığı kazandırmak.
  3. Uluslararası ilişkilerin konularıyla bağlı alanlar ve sektörlerdeki kurum ve kuruluşlarda çalışabilecek gerekli yetkinlikleri, beceri ve donanımı kazandırmak.
  4. Ekip üyesi olarak ve bağımsız çalışmalar gerçekleştirebilecek gerekli nitelikleri kazandırmak.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler