fbpx
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölümün Başarıları

Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce)

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bu Bölümü Arel’de Okumanın Ayrıcalıkları;

İngilizce olan zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Derslerin yüzde 75’i zorunlu dersler, yüzde 25’i seçmeli derslerdir. Alanın temel dersleri olan uluslararası ilişkilere ve siyaset bilimine giriş, uluslararası ilişkiler teorileri, dış politika, karşılaştırmalı politika, siyasi tarih, güncel siyasi yaşam, uluslararası politika ve güvenlik gibi dersler ile uluslararası ilişkiler analizlerine alt yapı oluşturan hukuk, ekonomi/işletme ve sosyoloji dersleri zorunlu olarak okutulmaktadır. Ayrıca bölge çalışmaları dört ayrı ders olarak sunulmakta; bu derslerle Türkiye’nin ilgi sahasındaki bölgelerin (Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya, Afrika, Orta Doğu, Asya-Pasifik) siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri gelişmeleri incelenmektedir. Seçmeli dersler bölüm ve üniversite seçmelileri olarak zengin iki havuzdan oluşmaktadır. Seçmeli dersler içinde; ABD, Rusya, Çin gibi küresel ve bölgesel aktörleri inceleyen ülke dersleri, çatışma ve barış çalışmaları, savaş çalışmaları, jeopolitik, strateji, küreselleşme, sosyal hareketler, çevre, göç, toplumsal cinsiyet, yapay zekâ uygulamaları, medya ve siyaset vb. konuları kapsayacak şekilde dersler bulunmaktadır. Seçmeli ders havuzları esnek bir yapıda olup yeni gelişmelere, paydaşların taleplerine ve değişen ihtiyaca göre güncellenmektedir.

 

Program kapsamında öğrencilerimize her zaman araştırma ve geliştirme yapmaları, siyaset ve uluslararası ilişkilerde yenilikçi girişimlerde bulunmaları teşvik edilmekte, sosyal sorumluluk ve sosyal kalkınma destek projelerine katılma fırsatları verilmektedir. Ayrıca, tüm öğrencilerin derslerde ve ilgili bilimsel / akademik faaliyetlerde direktör, sunucu, moderatör, panelist / konuşmacı ve editör gibi pozisyonlara hazırlanmalarını sağlamayı hedefliyoruz bunun yanı sıra öğrencilerimizi bölüm kulüplerinde aktif yer almaları için teşvik ediyoruz. Uluslararası siyasetteki gelişmeleri konu alan Arel IR Monthly adlı İngilizce-Türkçe aylık dergi, bölüm öğrencileri tarafından hazırlanıp yayımlanmaktadır.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler