fbpx
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Program Ölçütleri

Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce)

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 1. Uluslararası ilişkiler alanından ve temel alt dallarından olan Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih, Uluslararası Hukuk, Dış Politika gibi güncel bilgilerle ve bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgileri kavrar.
 2. Uluslararası ilişkilerin tarihsel seyri, kurumsal altyapısı, kurum ve teorileri hakkında ileri düzeyde kavramsal bilgileri tanımlar.
 3. Alanı ile ilgili edindiği teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesinde alanında sahip olduğu ileri düzeydeki bilgiyi kullanır.
 4. Küresel, politik, sosyal, ekonomik ve yasal çerçeveyi teşkil eden perspektiflerin aynı olmadığı ayırımına vararak özgün ve eleştirel bir bakış açısı geliştirir.
 5. Alanı ile ilgili olarak öngörülemeyen çeşitli karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk ve risk alır.
 6. Uluslararası ilişkiler alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri bilerek davranır.
 7. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 8. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
 10. Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde inisiyatif alır.
 11. Bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
 12. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 13. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı veya sözlü olarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 14. Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 15. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının İleri Düzeyinde tanımlanan bilgisayar kullanma yetkinliğine dayalı olarak alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 16. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
 17. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 18. Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.
 19. Farklı kültürler ve toplumlar arasında uluslararası bir iletişim yeteneğine sahip olup; yerel düşünüp küresel hareket eder.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler