fbpx
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Programa Özgü Ölçütler

Lojistik Yönetimi

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

P01 Lojistik analiz yapar.

P02 Hukuk bilgisine sahip olur ve yorumlar.

P03 Bilgisayarı, çevre birimlerini ve programları etkin olarak kullanır.

P04 Lojistik bilgisine sahip olur ve lojistik paket programları, barkod (RFID) kullanır.

P05 Lojistik vaka analizi yapar.

P06 Lojistik faaliyetlerde bulunan maliyet hesaplamalarını yapar.

P07 Temel matematik ve istatistiki işlemleri hesaplar.

P08 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

P09 Bağımsız davranabilir, inisiyatif kullanabilir ve yaratıcılık yeteneğine sahip olur.

P10 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimser, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri

izleyerek kendini geliştirir.

P11 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve

yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurar

P12 Mesleki ve sorumluluk bilincine sahip olur.

P13 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları takip eder ve kavrar.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler