fbpx
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Amaç ve Hedefler

Lojistik Yönetimi

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Amaçlar

Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar ürün ve hizmetlerin ve bunlarla ilgili her türlü bilgi akışının verimli olarak planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesidir.

Tüm bu özelliklerin sağlanması için de nitelikli orta ve üst düzey elemanlara ihtiyaç vardır. Bu bölümün amacı da, lojistik ve taşımacılık sektörü ile üretici ve ticari işletmelerin lojistik konularının yönetimi için insan gücü yetiştirmektir.

 

Hedefler

  • Tedarik zinciri yönetimi, hava, kara, deniz, demir yolu ulaştırma sistemlerinin işleyişi ve söz konusu sistemlerin yasal mevzuatı, kombine taşımacılık konularında ileri beceri ve yetkinlikler kazandırmak.
  • İşletme, hukuk, istatistik, dış ticaret konularında meslek gereklilikleri yerine getirebilecek düzeyde teorik ve uygulamaya dönük nitelikleri ve donanımları kazandırmak.
  • Zor şartlar altında isabetli karar verebilmesini sağlamak.
  • Yenilikçi, araştırmacı, girişimci olarak iş gücüne katılmasını hedeflemek.
  • Yetkin, etik, sosyal ve kültürel açıdan sorumluluk kazandırmak.
  • Çevresiyle etkili iletişim kurabilme becerisi kazandırmak.
  • Liderlik yetenekleriyle donatılmış olmasını sağlamak.
  • Sürekli öğrenmeyi ilke edinmesini sağlamak.
  • Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda orta ve üst düzey eleman olarak çalışma imkânı sağlamak.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler