fbpx
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Program Ölçütleri

Lojistik Yönetimi

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Lojistik Yönetimi bölümümüzün bilgi, beceri ve yetkinlik temel boyutlarında oluşturulmuş 21 öğrenme çıktısı bulunmaktadır:

1     Uluslararası lojistik ve taşımacılığın temel fonksiyonlarını kavrar.

2     Temel ulaştırma/lojistik faaliyetleri tanımlama ve bu faaliyetler zinciri içindeki alt basamakları tarif etmek için gerekli olan ileri düzeyde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar.

3     Sektöre özgü temel bilgileri, sektördeki firmaların gereksinimlerini karşılayabilecek şekilde kullanır.

4     Ulaştırma/ lojistik içerikli temel uygulamalar için gerekli olan modern ve teknik araçları ayırt eder, seçer ve kullanır.

5     Ulaştırma/lojistik alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini, işletme yönetimi çözümleri için yorumlar ve kullanır.

6     Hava, kara, deniz, demiryolu ulaştırma sistemlerinin işleyişini, söz konusu sistemlerin yasal mevzuatını öğrenir. Örnek olayları bu bilgiler ışığında yorumlar, çözüm sunar.

7     İşletme ve tedarik zinciri işlemleri stratejisinin oluşturulması esnasında gerek duyulan lojistik faaliyetleri açıklar, söz konusu faaliyetlerin işleyişini örneklerle ifade eder.

8     Lojistik ve ulaştırma fonksiyonlarının başarıyla gerçekleştirilmesi için gerekli yazılım ve donanım desteğinin temel öğelerini uygular.

9     Mesleği ile ilgili yazılı, görsel materyalleri (rapor, sunum ve proje) hazırlar, etkin şekilde iletişim kurabilecek seviyede Türkçe ve İngilizce bilgisine sahiptir.

10   Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

11   Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

12   Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.

13   Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.

14   Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.

15   Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

16   Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.

17   Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

18   Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.

19   Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

20   Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

21   Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı’nın İleri Düzeyi’nde tanımlanan bilgisayar kullanma yetkinliğine dayalı olarak alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

22   Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

23   Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

 

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler