fbpx
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Amaç ve Hedefler

Finans ve Bankacılık

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Amaçlar

Finans ve Bankacılık lisans programının genel amacı, öğrencilere finans ve bankacılık alanında temel bilgi, beceri ve anlayışı sağlamak ve mezunlarını sektörde başarılı bir şekilde kariyer yapmaya hazırlamaktır. Öğrencilere finansal piyasaların işleyişini, finansal araçları, risk yönetimi tekniklerini, finansal analiz ve raporlama yöntemlerini öğretmek ve onları güncel finansal uygulamalarla tanıştırmak için tasarlanmıştır. Ayrıca, etik değerlere uygun kararlar alma yeteneğini geliştirmek ve iletişim, liderlik ve ekip çalışması becerilerini artırmak da Finans ve Bankacılık bölümü amaçları arasındadır.

 

Hedefler

Öğrencilerin finansal kavramları, teorileri ve uygulamaları anlamalarını sağlamak.

Finansal piyasalar, kurumlar ve araçlar hakkında geniş bir anlayış geliştirmek.

Öğrencilerin finansal riskleri tanımlama, ölçme ve yönetme becerilerini geliştirmek.

Finansal tabloları analiz etme ve yorumlama yeteneklerini güçlendirmek.

Öğrencilerin finansal karar alma süreçlerine katkıda bulunacak analitik düşünme becerilerini artırmak.

Finansal düzenlemeler, standartlar ve etik kurallar konusunda bilinçlendirme yapmak.

Finansal teknoloji ve dijital dönüşümün etkilerini öğrencilere aktarmak.

İletişim, liderlik ve ekip çalışması becerilerini geliştirmek.

Sektöre özgü staj ve uygulama fırsatları aracılığıyla öğrencilerin iş dünyasıyla bağlantı kurmalarını sağlamak.

Öğrencileri mezuniyet sonrası çeşitli kariyer fırsatlarına hazırlamak ve ileri eğitim imkanları sunmak.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler