fbpx
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Misyon & Vizyon

Finans ve Bankacılık

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Misyon

Finans ve Bankacılık, ekonominin temel yapı taşları olarak insanlık tarihi ile birlikte varlık bulmuş olup günümüzde de önemini arttırarak devam ettirmektedir. Değişen finans piyasalarında, teknik ve uygulama becerisine sahip, rekabete ve sonuca hızlı şekilde odaklanabilen ve donanımlı personele duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Finans ve Bankacılık alanında artan bilgi ve rekabet uzmanlaşmayı da beraberinde getirmektedir. Finans ve Bankacılık Bölümü’nde bu noktadan hareketle küresel düzeyde rekabet edebilecek, Finans ve Bankacılık alanı ile ilgili konularda ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip, insan ilişkilerine önem veren ve güncel olaylara ve çevreye karşı duyarlı, yeniliklere açık, fırsatların erken farkına varıp hızlı cevap verebilen ara ve üst kademe yöneticiler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Finans ve Bankacılık Bölümünde alana ilişkin teorik bilgiler yanında, sektör ve uygulama bilgi, becerisine sahip öğretim üyeleri ve sektör temsilcileri tarafından uygulamaya dönük bilgi ve beceriler ile küresel rekabete hazırlanmanın temel koşulu olan İngilizce dil bilgisinin de kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

Vizyon

Bölüm öğrencilerine sunduğu güncel eğitim uygulamaları ve sağladığı fiziki ve sosyal imkânlarla ülkemizde hatta dünyada ihtiyaç duyulan, finans ve bankacılık alanında güncel bilgi, beceri ve yeteneklerle donatılmış finansçı adaylarını yetiştiren, toplumsal sorumluluk sahibi, insan merkezli ve evrensel düşünce yapısına sahip, dünya standartlarında işgücü yetiştiren, finans ve bankacılık eğitimi almak isteyen genç potansiyelin ülkemiz yükseköğretim kurumları içinde öncelikle tercih edecekleri bir bölüm olmaktır.

 

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler