fbpx
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Finans ve Bankacılık

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Eğitim Süreci

 

Bir firmanın başarısı, büyük ölçüde finansal kararlarına ve planlamasına bağlıdır.

 

Finansal kararlar genellikle büyük miktarda para gerektirir. Hızla değişen finans piyasalarına uyum sağlayan, serbest piyasa sisteminin doğal kanunlarını kavramış yöneticiler yetiştirmek amacımızdır.

 

Artık finans yöneticileri ülkemizde sadece bankalarla kredi işlerini yürüten kimseler değil, firmanın yatırım kanallarında söz sahibi ve bu yatırımların finansmanı için en uygun kaynakları sağlama kararı verebilen uzmanlar konumuna dönüşmüştür.

 

Bu amaçla; Bölümümüz öğrencilerine 4 yıllık eğitimleri boyunca Bankacılık ve Finans sektörüne ait teorik bilgilerin yanı sıra, onlara pratiğe yönelik bilgi ve beceriler kazandırılması için, piyasanın Bankacılık ve Finans sektöründeki seçkin kurum ve firmaları ile yapılan işbirliği çerçevesinde mesleki eğitim ve uygulamalara büyük özen gösterilmektedir. Küresel rekabete hazırlanmanın temel koşullarından olan yabancı dil eğitimi 4 yıl boyunca yoğun olarak verilmekte olup, ileri düzey İngilizce yanında, öğrencilerimize teknik terminolojiye de hakim olmaları için mesleki İngilizce’ye ders programımızda yer verilmiştir.Öğrencilerimiz gerekli koşulları sağladıkları taktirde İİBF’deki diğer bölümler de çift anadal veya yan dal programlarına katılabilirler. Ayrıca, öğrenimlerinin bir kısmını Erasmus programı çerçevesinde üniversitemizin “Öğrenci Değişimi Anlaşması” yapmış olduğu yurtdışı üniversitelerinde de sürdürerek daha geniş bir vizyon sahibi olabilirler.

 

Globalleşen ve sürekli büyüyerek gelişen finans piyasalarında, teknik ve uygulama becerisine sahip, rekabete hızlı şekilde adapte olabilen ve donanımlı personele duyulan ihtiyaç her geçen gün biraz daha artmaktadır.

 

Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerinin pratik uygulamalar ile desteklenmesi amacına yönelik olarak iş yerinde uygulama yapmaları zorunlu kılınmıştır. Bu nedenle, Üniversitemiz Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARELKAM) ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi birlikte çalışarak öğrencilere çözüm ortağı banka ve finans şirketlerinde uygulama alanları sağlamaktadır.

 

 

Çalışma Alanları

 

Mezunlarımız, ulusal ve uluslararası olmak üzere, banka, leasing, faktoring, SPK (Sermaye Piyasası Kurulu), üretici ve tüketici finansman şirketleri, borsa aracı kurumları, sigorta ve bireysel emeklilik şirketleri gibi finansal aracıların yanında, tüm kamu ve özel sektörün finans ve muhasebe departmanlarında çalışma imkanı bulabilmektedirler.

 

Finans ve Bankacılık Mezunları Hangi Alanlarda Çalışabilir?

Finans ve Bankacılık Bölümünün Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümünden Farkı

Finans ve Bankacılık Okumak Zor mu?

Finans ve Bankacılık Bölümü

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler