fbpx

Amaç ve Hedefler

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Amaçlar

Havacılık Yönetimi Lisans eğitimi alan öğrenciler, tüm havacılık faaliyet alanlarında (havayolu, havaalanı, yer hizmetleri, kargo, ikram, vb.) faaliyet gösteren havacılık işletmelerinin pazarlama, muhasebe, finansman, uçuş operasyon, kalite, emniyet yönetimi gibi işlevsel alt bölümlerinde çalışabilecek niteliktedir. Bölümlerde halen çalışmakta olan personelin etkinlik ve verimliliklerini artıracak şekilde donatılmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Hava taşımacılığının önemi, özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra anlaşılmaya başlamıştır. Günümüzde ise hava taşımacılığı, son derece hızlı büyüyen sektörlerden biridir. Hava taşımacılığı faaliyetlerinin beklenen faydayı sağlayabilmesi havacılık sisteminin emniyetli, güvenli, etkin ve verimli çalışmasına bağlıdır. Havacılık, hızlı gelişen ekonomik bir faaliyet alanı olmakla birlikte, yoğun ileri teknoloji kullanımını gerektirmektedir. “Önce emniyet” prensibiyle, faaliyetlerin yürütülmesini güvence altına alabilmek için, oldukça detaylı düzenlemelere sahip bu sektörde çalışan personelin nitelikli bir eğitim alması son derece önemlidir.

 

Hedefler

  1. Havacılık sisteminin yapısını ve diğer sektörler ile ilişkilerini analiz edebilen,
  2. Havacılık sektörü ile ilgili ulusal/uluslararası düzenlemelere ve uygulamalara hâkim,
  3. Yönetici pozisyonunun gerektirdiği yönetim/işletme bilgisinin yanı sıra havacılık altyapısı ile tam donanımlı,
  4. Liderlik, yaratıcılık, iletişim, grup çalışması ve problem çözme becerileri gelişmiş,
  5. İlgili sektör kuruluşları ile öğrenimi esnasında sürekli etkileşim halinde bulunarak, iş dünyasını yakından tanıma olanağına sahip,
  6. Bilgi teknolojilerini en iyi düzeyde kullanabilen,
  7. Yaşam boyu öğrenmeye açık ve kendilerini sürekli yenileyen bireyler yetiştirmektir.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler