fbpx
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Lojistik Yönetimi

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Uluslararası ticaretin artarak küreselleşmesi, ortak pazara girme çabaları kara-hava-deniz yolları ulaşımında ve şirketlere sağlanan lojistik hizmetlerinde artışa neden olmuştur. Bu konuda hizmet veren şirketlerin hizmet kalitelerini ve standartlarını yükseltmeleri kaçınılmazdır.

 

Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar ürün ve hizmetlerin ve bunlarla ilgili her türlü bilgi akışının verimli olarak planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesidir.

 

Tüm bu özelliklerin sağlanması için de nitelikli orta ve üst düzey elemanlara ihtiyaç vardır. Bu bölümün amacı da, lojistik ve taşımacılık sektörü ile üretici ve ticari işletmelerin lojistik konularının yönetimi için insan gücü yetiştirmektir.

 

Sektörün bu konuda yetişmiş insan gücüne ihtiyacı vardır. Ayrıca yasal bir düzenleme ile taşıma ve lojistik faaliyetlerinde bulunan kuruluşların, ihtisas diplomalı yöneticiler tarafından yönetilmeleri zorunluluğu getirilmiştir.

 

Bölüm programının disiplinlerarası niteliği vardır. Öğrenciler ilk yıl, mesleki bilgilere temel oluşturacak genel işletme ve ticari bilgiler yanında yoğun bir yabancı dil (İngilizce) eğitimi alırlar. Yaz aylarında ise mesleki bilgilerinin uygulama alanında pekiştirilmesine olanak tanıyan staj zorunlulukları vardır.

 

Çalışma Alanları

 

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra mezunlarımız ulusal ya da uluslararası lojistik ve taşımacılık kuruluşlarının planlama, pazarlama, satış, satın alma, lojistik, yönetim, muhasebe, haberleşme, gümrük gibi bölümlerinde ve “Tedarik Zinciri” yönetimini gerçekleştiren kuruluşların ilgili departmanlarında çalışabilirler. Mezunlarımız, satın alma uzmanı ve yöneticisi, ithalat uzmanı ve yöneticisi, ihracat uzmanı ve yöneticisi, gümrük müşaviri, depo sorumlusu, operasyon uzmanı ve yöneticisi gibi çeşitli pozisyonlarda görev almaktadır.
Mezun olan öğrencilerimiz ayrıca yüksek lisans veya doktora eğitimine devam ederek akademik kariyer de yapabilir.

 

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler