fbpx
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölümün Başarıları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi çatısı altında bulunan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü lisans programı, sosyal bilimlerin bir alt dalı olarak siyasal sistemler ve siyasi davranış gibi konuların teorik analizi ve de kamu politikalarının yapımı, pratiğe dökülmesi, geribildirimi gibi aşamaları inceler. Devlet ve toplumun karar alma sürecinde rol oynayan yasama, yürütme, yargı ve sivil toplum örgütleri gibi ana aktörlerinin ve kurumlarının detaylı incelemelerinin yanında Yönetim Bilimi, Kamu Yönetimi, Türkiye’de Siyasal Yapı ve Hayat, Siyasal Düşünceler Tarihi, Yerel Yönetimler, Kamu Maliyesi, Türkiye İdare Tarihi, Anayasa Hukuku, Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği’ne Yönetsel Uyum gibi dersler müfredatta yer alır. Zengin perspektifli ana bölüm derslerinin yanında uluslararası ilişkiler, psikoloji, antropoloji, sosyoloji ve hukuk gibi diğer sosyal bilimler disiplinlerinin de incelenmesine olanak tanıyan seçmeli dersler öğrencilerin çağdaş eğitimin asıl unsurları olan etkili iletişim, yazı ile ifade ve eleştirel bakış kabiliyetlerini geliştirmelerini amaçlar. Bunun yanında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi eğitiminin amacı öğrencinin gerekli teorik ve pratik altyapıya sahip olarak, Türkiye’deki siyasi ve toplumsal yapının modernizasyonunda ve küreselleşen yeni dünya düzenine adaptasyonunda yapıcı rol oynayabilecek açık görüşlü ve girişimci ruha sahip bireylerin yetişmesidir. Mezunlarımız arasında kamu kesiminde başta kaymakamlık ve idari hakimlik olmak üzere önemli görevlerde yer alan kamu personelleri ve özel sektörde ise çalıştıkları şirketlerde üst kademelere gelmiş yöneticiler bulunmaktadır.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler