fbpx
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, siyasal sistemler ve siyasi davranış gibi konuların teorik analizi ve de kamu politikalarının yapımı, pratiğe dökülmesi, geribildirimi gibi aşamaları inceler. Devlet ve toplumun karar alma sürecinde rol oynayan yürütme, yasama, yargı ve sivil toplum örgütleri gibi ana aktörlerin ve kurumların detaylı incelemelerinin yanında Türkiye’de Siyasal Yapı ve Hayat, Anayasa Hukuku, Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Siyasi Düşünceler Tarihi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Teorisi, Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları, Yerel Yönetimler gibi dersler müfredatta yer alır.

 

Aynı zamanda, iş hayatında yönelmek istedikleri alanlara dair diğer bölümler tarafından sunulan ve fakülte seçmeli havuzunda bulunan çeşitli sosyal bilimler derslerini alabilirler. Lisans ve lisansüstü dersler vermekte olan zengin eğitim kadromuz, alanlarında uzmanlaşmış olmalarıyla beraber ulusal ve uluslararası düzeyde etkili çalışmalar yürütmektedirler.

 

Öğrencilerimiz, küreselleşen dünyanın geniş kariyer yelpazesinden faydalanabilmeleri adına müfredatlarındaki dil dersleri ile İngilizce bilgilerini geliştirmeye teşvik edilirler. Bölümümüz imzalamış olduğu anlaşmalar neticesinde Erasmus’la çeşitli Avrupa ülkelerinde eğitim alma fırsatı sunmaktadır.

 

Neden Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi?

 

Zengin perspektifli ana bölüm derslerinin yanında psikoloji, antropoloji ve sosyoloji gibi diğer sosyal bilimler disiplinlerinin de incelenmesine olanak tanıyan seçmeli dersler öğrencilerin çağdaş eğitimin asıl unsurları olan etkili iletişim, yazı ile ifade ve eleştirel bakış kabiliyetlerini geliştirmelerini amaçlar. Bunun yanında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi eğitiminin amacı öğrencinin gerekli teorik ve pratik altyapıya sahip olarak, Türkiye’deki siyasi ve toplumsal yapının modernizasyonunda ve küreselleşen yeni dünya düzenine adaptasyonunda yapıcı rol oynayabilecek açık görüşlü ve girişken bireylerin yetişmesidir.

 

Öğrencilerin dinamik iş dünyasında karşılaşacakları zorluklar karşısında analitik düşünebilen, çözüm odaklı bireyler olarak yetişmeleri ve ihtiyaç duyacakları gerekli mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bölümümüz, geleceğin yöneticilerini yetiştirme amacı doğrultusunda öğrencileri çok çeşitli kariyer fırsatlarına hazırlamaktadır.

 

Çalışma Alanları

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü mezunları, danışmanlık, müfettişlik, bankacılık, iletişim, eğitim, medya ve halkla ilişkiler gibi önemli sektörlerde, kamu kurumlarında ve uluslararası örgütlerde çalışmaktadır. TC Dışişleri Bakanlığı, TC Ekonomi Bakanlığı, TC Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, TC İçişleri Bakanlığı, TC Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, gibi kurumların yanı sıra özel kuruluşlar da bölüm mezunlarının görev yaptığı yerel ve uluslararası kuruluşlardandır.

 

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler