fbpx
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce)

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölüm; Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uluslararası Hukuk, Dış Politika Analizi ve Türk Dış Politikası gibi çeşitli alan derslerinin yanı sıra; Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya, Afrika, Orta Doğu ve Asya-Pasifik üzerine bölge çalışmaları dersleri ve Barış ve Çatışma, Güvenlik, Çevre, Göç, Strateji, Toplumsal Cinsiyet vb. temalar üzerine uzmanlık dersleri içermektedir.

 

Program kapsamında öğrencilerimize her zaman araştırma ve geliştirme yapmaları, siyaset ve uluslararası ilişkilerde yenilikçi girişimlerde bulunmaları teşvik edilmekte, sosyal sorumluluk ve sosyal kalkınma destek projelerine katılma fırsatları verilmektedir. Ayrıca, tüm öğrencilerin derslerde ve ilgili bilimsel / akademik faaliyetlerde direktör, sunucu, moderatör, panelist / konuşmacı ve editör gibi pozisyonlara hazırlanmalarını sağlanır. Uluslararası siyasetteki gelişmeleri konu alan Arel IR Monthly adlı İngilizce-Türkçe aylık dergi, bölüm öğrencileri tarafından hazırlanıp yayımlanmaktadır.

 

Bölüm öğrencileri tüm dersleri İngilizce alarak yabancı dillerini geliştirirler. Ayrıca öğrencilere, Erasmus+ ve Staj Programları ile diğer kültürleri tanıma, akademik olarak farklı bakış açılarıyla tanışma ve uluslararası staj deneyimi kazanma fırsatları sunulmaktadır.

 

Bölümümüzde dört yıllık eğitim ve öğretimin son ürünü olarak kabul edilen Bitirme Projeleri, danışmanların rehberliği ve desteği altında öğrencilerin özgün çalışmaları olarak hazırlanmaktadır. Öğrenciler, proje ve proje sunumlarını hazırlarken yaratıcılık, analiz, görsel tasarım ve iletişim, yazılım / program yetkinliklerini geliştirirler.

 

Mezunlarımız akademik kariyerlerine devam ederek yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde ve çeşitli eğitim kurumlarında istihdam imkanı bulabilirler. Akademik kariyer yapmak isteyen mezunların yüksek lisans ve doktora programlarında eğitimlerine devam etmeleri teşvik edilmektedir. Öğrencilerimizle etkileşim mezun olduktan sonra da devam etmektedir.

 

Öğrencilere yerel, bölgesel ve küresel çok yönlü politikaların esaslarını ve dinamiklerini öğrenme imkânları sunarak iş ve akademik yaşama hazırlanmalarını sağlamaktır.  Program aynı zamanda öğrencilerin İngilizce dilini etkili olarak kullanma, karmaşık sosyal problemleri kavrama ve tanımlama, kavramsal ve sayısal analiz yapabilme, sorunlara yaratıcı çözümler bulma yetkinlikleri ile sözlü ve yazılı iletişim becerilerini kazanmalarını; bu suretle ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek etik anlayışı ve sosyal sorumluluk duygusuna sahip liderler, yöneticiler, girişimciler, uzmanlar ve bilim insanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Arel’de Uluslararası İlişkiler Okumanın Ayrıcalıkları;

 

İngilizce olan zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Derslerin yüzde 75’i zorunlu dersler, yüzde 25’i seçmeli derslerdir. Alanın temel dersleri olan uluslararası ilişkilere ve siyaset bilimine giriş, uluslararası ilişkiler teorileri, dış politika, karşılaştırmalı politika, siyasi tarih, güncel siyasi yaşam, uluslararası politika ve güvenlik gibi dersler ile uluslararası ilişkiler analizlerine alt yapı oluşturan hukuk, ekonomi/işletme ve sosyoloji dersleri zorunlu olarak okutulmaktadır. Ayrıca bölge çalışmaları dört ayrı ders olarak sunulmakta; bu derslerle Türkiye’nin ilgi sahasındaki bölgelerin (Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya, Afrika, Orta Doğu, Asya-Pasifik) siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri gelişmeleri incelenmektedir. Seçmeli dersler bölüm ve üniversite seçmelileri olarak zengin iki havuzdan oluşmaktadır. Seçmeli dersler içinde; ABD, Rusya, Çin gibi küresel ve bölgesel aktörleri inceleyen ülke dersleri, çatışma ve barış çalışmaları, savaş çalışmaları, jeopolitik, strateji, küreselleşme, sosyal hareketler, çevre, göç, toplumsal cinsiyet, yapay zekâ uygulamaları, medya ve siyaset vb. konuları kapsayacak şekilde dersler bulunmaktadır. Seçmeli ders havuzları esnek bir yapıda olup yeni gelişmelere, paydaşların taleplerine ve değişen ihtiyaca göre güncellenmektedir.

 

Program kapsamında öğrencilerimize her zaman araştırma ve geliştirme yapmaları, siyaset ve uluslararası ilişkilerde yenilikçi girişimlerde bulunmaları teşvik edilmekte, sosyal sorumluluk ve sosyal kalkınma destek projelerine katılma fırsatları verilmektedir. Ayrıca, tüm öğrencilerin derslerde ve ilgili bilimsel / akademik faaliyetlerde direktör, sunucu, moderatör, panelist / konuşmacı ve editör gibi pozisyonlara hazırlanmalarını sağlamayı hedefliyoruz bunun yanı sıra öğrencilerimizi bölüm kulüplerinde aktif yer almaları için teşvik ediyoruz. Uluslararası siyasetteki gelişmeleri konu alan Arel IR Monthly adlı İngilizce-Türkçe aylık dergi, bölüm öğrencileri tarafından hazırlanıp yayımlanmaktadır.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler