fbpx

Dekanın Mesajı

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Değerli Gençler,

 

Varlığını sürdürmeye, sorgulamaya, ona anlam katmaya çalışan insanın en kadim çabalarından birisidir iletişim. İçinde yer aldığı toplumsal sistemi anlamaya, ona uyum sağlamaya, onu değiştirmeye, onunla organik bağlar kurarak temel gereksinimlerini karşılamaya çalışan insan için iletişim, her daim yaşamsal bir değer ifade etmiştir.

 

Toplumsal bağlamdan, mekandan, zamandan, iktidar ilişkilerinden, iktisadi faaliyetlerden bağımsız bir şekilde düşünemeyeceğimiz iletişim; her dönemde, her çağda, her coğrafyada farklı boyutlarda, farklı araçlar ve aracılarla önemli işlevler kazanmıştır. Teknolojik, siyasi, ekonomik gelişme ve dönüşümlere bağlı olarak, boyutları, anlamı, önemi sürekli değişmiştir.

 

En ileri teknolojileri, en yaşamsal ürünleri, hizmetleri tasarlamak, planlamak, üretmek ve bunları geniş kitlelere duyurmak, talep yaratmak, ulaştırmak için belli bir düzeyde iletişim becerisine sahip olmak gerekir. Aksi halde; bu ürünler, bu hizmetler hiçbir değer ifade etmeyecek, insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen sanat eserlerini, edebi ve bilimsel metinleri sonraki kuşaklara aktarmak, farklı kültürlere ulaştırmak, yaşamın farklı boyutlarına ilişkin bir farkındalık yaratmak, farklı çerçeveler sunmak mümkün olmayacaktır.

 

İletişimin uygarlık açısından bu denli belirleyici olması, yokluğunda topluma ve bireye dair hemen her şeyin anlamını yitirmesi, onun akademik bir çalışma alanı olarak değerlendirilip, ele alınmasını, çalışmaların sistematik bir şekilde, bilimsel esaslara göre, belli yöntem ve tekniklerle yürütülmesini zorunlu kılmıştır.

 

İletişimin toplumlar, gruplar, örgütler, bireyler açısında ontolojik bir değer ifade ettiği göz önünde bulundurularak 2007 yılında kurulan İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi; Gazetecilik, Sinema ve Televizyon, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Yeni Medya ve İletişimi, Görsel İletişim Tasarımı olmak üzere, toplam beş bölümle, fiziki ve entelektüel kapasitesini her geçen gün daha da artırarak, kendisini günün koşullarına, teknolojik gelişmelere, toplumsal taleplere uygun olarak yeniden biçimlendirerek yoluna devam etmektedir.

 

Bu yolculukta sizleri de aramızda görmek bizi mutlu eder, bize güç verir…

 

Prof. Dr. Ayhan BİBER
İletişim Fakültesi Dekanı

 

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler