fbpx
İletişim Fakültesi

Amaç ve Hedefler

Görsel İletişim Tasarımı

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Amaçlar

İletişim alanı kapsamında, görsel iletişim tasarım ilkeleri, tasarım kuralları, estetik, görsel kültür hakkında temel bilgi ve bilimsel anlayışa sahip, tasarım aşamasında dijital formlardan yararlanabilen, fotoğraf, bilgisayar, yayın tasarımı, siber kültür, yapay Zekâ, grafik tasarım, çoklu ortam tasarımı, masaüstü yayıncılık, canlandırma, sinema ve reklam tasarımı, tipografi, video, iletişim sosyolojisi, kullanıcı deneyimi gibi alt alanların temel dinamiklerini bilen, teknolojiyi yakından takip eden ve yeni iletişim teknolojilerini kullanma becerisine sahip, küresel, toplumsal, kültürel, bilimsel ve mesleki etik değerleri gözeten bu alanlarda kendini sürekli olarak geliştirebilen, mesleki pratiklerinde toplumsal sorumluğu ve yararı gözetebilmeyi benimseyen, rleştirel bakış açısına sahip olabilen, kazandığı mesleki yetkinlik ve becerilerini görsel iletişim tasarımı ve bu disiplinle bağlı olan alanlar arasında uygulayabilen, multidisipliner yaklaşıma sahip, yeniliğe açık olabilen, güncel ihtiyaçlar doğrultusunda araştırma, geliştirmeye önem veren ve teorik bilgiyi hem bireysel hem de kolektif uygulama ile harmanlayabilen, bunu aktarabilen nitelikli görsel iletişim tasarımcı profesyonelleri yetiştirmektir.

 

Hedefler

Teknolojik, sosyal ve kültürel değişimler çerçevesinde sürekli evrim içinde olmaları konusunda destek sağlamak.

Tasarımın temel ilke ve elemanları ile etkili görsel iletişim kurmalarında yardımcı olmak.

Geleneksel ve yeni medya, kuram ve yöntemlerle düşünme ve tasarlama yeteneğini kazandırmak.

Teknolojileri görsel ortamda kullandırarak etkin ve etkili bir biçimde görsel iletişim kurdurmak.

Yenilikçi, araştırmacı ve girişimci bilinçle planlama yapmayı, organize etmeyi ve uygulama aşamalarını yürütmeyi öğretmek.

Öğrencilere sosyal ve etik sorumluluk bilinci, çevreleriyle iletişim kurma becerisi, sürekli öğrenme isteği kazandırmak.

Kariyer planları içinde; reklam sektöründe, yazılı ve görsel basında, internet, grafik ve sinemayla ilgili tüm sektörlerde görsel iletişim tasarımcısı olarak çalışabilme olanağı sağlamak.

Bilgisayar destekli tasarımları görsel–işitsel medyada, internet yayıncılığında, sosyal medyada kullanma becerileri kazandırmak.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler