fbpx
İletişim Fakültesi

Amaç ve Hedefler

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Amaçlar

  • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Lisans Programı, öğrencilerine iletişim süreçlerini yönetebilecek bilgi, beceri ve yetkinlikler kazandırmak yanında yeni teknolojik gelişmelerin doğurduğu yeni medya ortamını da etkili kullanabilecek ileri düzeyde bir uzmanlık kazandırmayı amaçlar.

 

Hedefler

  • İletişim, işletme ve yönetim bilimlerine ilişkin kuramsal bilgi ve terminoloji bilgisi kazandırmak.
  • Kişilerarası iletişim, kurumsal kimlik, dijital ortamda pazarlama alanlarında ileri düzeyde bilgi ve beceri kazandırmak.
  • İnternet ortamı da dahil olmak üzere reklam, halkla ilişkiler, kurumsal halkla ilişkiler gibi halkla ilişkiler mesleğinin gerektirdiği tüm alanlarda görev alacak donanımı kazandırmak.
  • Meslek etiği ve hukukuna uygun davranışlar sergilemenin önemi konusunda bilinç kazandırmak.
  • Alana özgü teknolojik gelişmeleri takip edip uygulayabilmelerini sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmak.
  • Farklı kültürlere uygun reklam ve halkla ilişkiler stratejileri geliştirebilecek yetkinliği kazandırmak.
  • Reklam ve halkla ilişkiler uygulamalarında sorunlara uygun çözüm üretebilecek yetkinliği kazandırmak.
  • Özel ve kamu sektörü işletmelerinde ve/veya ajanslarında görev alabilmelerini sağlayacak profesyonal birikimi edinmeleri konusunda yardımcı olmak.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler