fbpx
İletişim Fakültesi

Müfredat

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ MÜFREDAT PROGRAMI
1. YARIYIL
Eski Kod Yeni Kod Zorunlu/
Seçmeli
Örgün/
Uzaktan
Ders T U UK AKTS
  ORTL101 Zorunlu Örgün Yükseköğretime Giriş ve Kariyer Planlama 1 0 1 1
  ORTL161 Zorunlu Uzaktan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2
  ORTL171 Zorunlu Uzaktan Türk Dili-I 2 0 2 2
  YDLL 161 Zorunlu Uzaktan İngilizce I 4 0 0 4
  HIRL101 Zorunlu Örgün Halkla İlişkilere Giriş 3 0 3 5
  SBKL115 Zorunlu Örgün Siyaset Bilimi 3 0 3 4
  YMIL101 Zorunlu Örgün Medya ve Kültürel Çalışmalar 2 0 2 4
  GRFL117 Zorunlu Örgün Sanat Tarihi  2 0 2 4
  YMIL111 Zorunlu Örgün İletişime Giriş 2 0 2 4
Toplam 19 0 15 30
2. YARIYIL
Eski Kod Yeni Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U UK AKTS
  ORTL261 Zorunlu Uzaktan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2 0 2 2
  ORTL271 Zorunlu Uzaktan Türk Dili-II 2 0 2 2
  YDLL 162 Zorunlu Uzaktan İngilizce II 4 0 0 4
  GITL104 Zorunlu Örgün Fotoğraf Tekniği  2 0 2 4
  HIRL102 Zorunlu Örgün Reklamcılığa Giriş 3 0 3 4
  GZTL112 Zorunlu Örgün İletişim Tarihi 2 0 2 4
  ISLL113 Zorunlu Örgün Temel Hukuk 3 0 3 5
  SOSL111 Zorunlu Örgün Sosyoloji 3 0 3 5
Toplam 21 0 17 30
3. YARIYIL
Eski Kod Yeni Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U UK AKTS
21.YY YETKİNLİKLERİ DERS LİSTESİ 21.YY Y.Seçmeli 1 2 0 2 2
  HIRL205 Zorunlu Örgün Bütünleşik Pazarlama İletişimi 3 0 3 7
  GZTL211 Zorunlu Örgün İletişim Hukuku 2 0 2 4
  HIRL201 Zorunlu Örgün Halkla İlişkiler Yazarlığı 1 2 2 5
  HIRL203 Zorunlu Örgün Reklam Kampanyaları 1 2 2 4
  HIRL209 Zorunlu Örgün Siyasal İletişim 2 0 2 4
  HIRL207 Zorunlu Örgün Tüketici Davranışları 3 0 3 4
Toplam  14 4 16 30
4. YARIYIL
Eski Kod Yeni Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U UK AKTS
  HIRL202 Zorunlu Örgün Dijital Pazarlama 3 0 3 6
  HIRL206 Zorunlu Örgün Kurumsal İletişim 3 0 3 5
  YMIL202 Zorunlu Örgün İletişim Kuramları 3 0 3 4
  HIRL204 Zorunlu Örgün Reklam Yazarlığı 1 2 2 5
  YMIL204 Zorunlu Örgün Yeni Medya  3 0 3 5
  MBBL061 Zorunlu Uzaktan Bilgi Teknolojileri Kullanımı   2 0 2 2
21.YY YETKİNLİKLERİ DERS LİSTESİ 21.YY Y.Seçmeli 1 2 0 2 3
Toplam 17 2 18 30
5. YARIYIL
Eski Kod Yeni Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U UK AKTS
  HIRL305 Zorunlu Örgün Halkla İlişkiler ve Reklam Araştırmaları 3 0 3 3
  HIRL303 Zorunlu Örgün İmaj ve Marka Yönetimi 3 0 3 4
  HIRL301 Zorunlu Örgün Kriz İletişimi 3 0 3 4
  YMIL301 Zorunlu Örgün  İletişim Araştırmalarında Yöntem 2 0 2 5
  ORTL301     Yetkinlik Geliştirme 1 0 1 1
        Bölüm Seçmeli 1       5
        Bölüm Seçmeli 1       5
        Üniversite Seçmeli 1       3
Toplam 12 0 12 30
6. YARIYIL
Eski Kod Yeni Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U UK AKTS
60505M14 HIRL304 Zorunlu Örgün Medya Planlama 1 2 2 4
60502M16 HIRL302 Zorunlu Örgün Yaratıcı Reklamcılık 1 2 2 5
605MS29 HIRL313 Zorunlu ÖRGÜN Halkla İlişkiler Kampanyaları 3 0 3 5
21.YY YETKİNLİKLERİ DERS LİSTESİ 21.YY Y.Seçmeli 1 2 0 2 3
        Bölüm Seçmeli 2       5
        Bölüm Seçmeli 2       5
        Üniversite Seçmeli 1       3
Toplam 2 4 4 30
7. YARIYIL
Eski Kod Yeni Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U UK AKTS
  HIRL403 Zorunlu Örgün Medya İşletmeciliği 2 0 2 5
  HİRL401 Zorunlu Örgün Bitirme Projesi-I 3 0 3 5
        Bölüm Seçmeli 3       5
        Bölüm Seçmeli 3       5
        Bölüm Seçmeli 3       5
        Bölüm Seçmeli 3       5
Toplam 5 0 5 30
8. YARIYIL
Eski Kod Yeni Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U UK AKTS
21.YY YETKİNLİKLERİ DERS LİSTESİ 21.YY Y.Seçmeli 1 1 0 0 1
  HIRL404 Zorunlu Örgün Uluslararası Halkla İlişkiler 3 0 3 6
  HIRL402 Zorunlu Örgün Bitirme Projesi-II 3 0 3 5
        Bölüm Seçmeli 4       5
        Bölüm Seçmeli 4       5
        Staj 0 40 20 8
Toplam 7 40 26 30
SEÇMELİ DERSLER
SIRA ÖN KOŞUL  KOD ÖRGÜN/
UZAKTAN
DERS Dönem Bilgisi Teori Uygulama Kredi Ects DIŞ
KONTENJAN
KOD DERS ESKİ YENİ
            BÖLÜM SEÇMELİ 1            
1     605MS28 HIRL307 ÖRGÜN Sponsorluk 5 3 0 3 5  
2     60501MS01 HIRL315 ÖRGÜN Reklamcılıkta Stratejik Planlama 5 3 0 3 5  
3     60501YS01 HIRL311 ÖRGÜN Dijital Reklamcılık 5 3 0 3 5  
4     605YS02 HIRL309 ÖRGÜN Kamuoyu ve Propaganda 5 3 0 3 5  
            BÖLÜM SEÇMELİ 2            
5     605YS12 HİRL316 ÖRGÜN Kamuoyu Araştırmaları 6 3 0 3 5  
6     605MS36 HIRL310 ÖRGÜN PR LAB 6 3 0 3 5  
7     605MS35 HIRL308 ÖRGÜN Reklam LAB 6 3 0 3 5  
8     605MS54 HIRL312 ÖRGÜN Algı Yönetimi 6 3 0 3 5  
9     605YS11 HIRL314 ÖRGÜN Kişilerarası İletişim 6 3 0 3 5  
            BÖLÜM SEÇMELİ 3            
10     605MS39 HIRL411 ÖRGÜN Kar Gütmeyen Kuruluşlarda Halkla İlişkiler 7 3 0 3 5  
11     605MS32 HIRL405 ÖRGÜN Etkinlik Yönetimi 7 3 0 3 5  
12     605MS33 HIRL407 ÖRGÜN Kurumsal Kimlik 7 3 0 3 5  
13     605MS34 HIRL409 ÖRGÜN Televizyon Reklamcılığı 7 3 0 3 5  
            BÖLÜM SEÇMELİ 4            
14     605MS42 HIRL410 ÖRGÜN Sektörel Mentorluk 8 3 0 3 5  
15     605MS43 HIRL412 ÖRGÜN İtibar Yönetimi 8 3 0 3 5  
16     605YS28 HIRL418 ÖRGÜN Viral Reklam 8 3 0 3 5  
17     605YS32 HIRL420 ÖRGÜN Toplumsal Değişim İletişimi 8 3 0 3 5  
İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
21.YY YETKİNLİKLERİ DERS LİSTESİ
3. YY
Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U Kredi AKTS
ORTL361 Zorunlu Uzaktan Çevre Koruma,  İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 2 3
ORTL365 Zorunlu Uzaktan Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri   2 0 2 3
ORTL367 Zorunlu Uzaktan Mesleki Sorumluluk  ve Etik 2 0 2 3
ORTL369 Zorunlu Uzaktan Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması 2 0 2 3
ORTL371 Zorunlu Uzaktan Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi 2 0 2 3
ORTL363 Zorunlu Uzaktan Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik  2 0 2 3
4. YY
Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U Kredi AKTS
ORTL361 zorunlu Uzaktan Çevre Koruma,  İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 2 3
ORTL365 zorunlu Uzaktan Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri   2 0 2 3
ORTL367 zorunlu Uzaktan Mesleki Sorumluluk  ve Etik 2 0 2 3
ORTL369 zorunlu Uzaktan Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması 2 0 2 3
ORTL371 zorunlu Uzaktan Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi 2 0 2 3
5. YY
Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U Kredi AKTS
ORTL361 Required Uzaktan Çevre Koruma,  İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 2 3
ORTL291 Seçmeli Örgün Gönüllülük Çalışmaları 1 2 2 4
ORTL365 Required Uzaktan Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri   2 0 2 3
ORTL367 Required Uzaktan Mesleki Sorumluluk  ve Etik 2 0 2 3
ORTL369 Required Uzaktan Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması 2 0 2 3
ORTL371 Required Uzaktan Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi 2 0 2 3
ORTL363 Required Uzaktan Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik  2 0 2 3
6. YY
Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U Kredi AKTS
ORTL361 Required Uzaktan Çevre Koruma,  İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 2 3
ORTL291 Seçmeli Örgün Gönüllülük Çalışmaları 1 2 2 4
ORTL365 Required Uzaktan Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri   2 0 2 3
ORTL367 Required Uzaktan Mesleki Sorumluluk  ve Etik 2 0 2 3
ORTL369 Required Uzaktan Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması 2 0 2 3
ORTL371 Required Uzaktan Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi 2 0 2 3
8. YY
Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U Kredi AKTS
ORTL461 Seçmeli Uzaktan Proje Yönetimi 1 0 0 1
ORTL463 Seçmeli Uzaktan Veri Okuryazarlığı 1 0 0 1
ORTL465 Seçmeli Uzaktan Dijital Okuryazarlık 1 0 0 1
ORTL467 Seçmeli Uzaktan Liderlik ve Takım Çalışması 1 0 0 1

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler