fbpx
İletişim Fakültesi

Program Çıktıları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

 

 • İletişim alanı ile ilgili ileri düzeyde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar.
 • Bir işletme fonksiyonu olan halkla ilişkiler ile yönetim arasındaki etkileşimi açıklar.
 • Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanları ile ilişkili olay, olgu ve problemleri saptar.
 • Halkla ilişkiler sürecini (araştırma, planlama, uygulama ve denetleme) halkla ilişkiler ve reklam kampanyalarında uygular.
 • Farklı kültürlerin iletişim biçimlerini tanır ve uygun iletişim stratejileri uygular.
 • Topluluk önünde sunum yapar, sözlü ve sözsüz iletişim dilini etkili bir şekilde kullanır.
 • İletişim araç ve tekniklerini yetkin bir biçimde kullanır.
 • Yeni yöntem ve teknolojileri takip eder, halkla ilişkiler, reklamcılık ve iletişim alanlarında uygular.
 • İletişim bilimi, işletme yönetimi, pazarlama, sosyoloji, örgütsel davranış, ekonomi, siyaset bilimi, hukuk, bilimsel araştırma ve kültürel çalışmalar vb. alanlara ait bilgileri halkla ilişkiler ve reklamcılık disiplini içinde kullanır.
 • Halkla ilişkiler ve reklam uygulamalarında ortaya çıkabilecek sorunları çözer.
 • Sosyal, kültürel ve benzeri etkinlikleri düzenler.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
 • Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
 • Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı’nın İleri Düzeyi’nde tanımlanan bilgisayar kullanma yetkinliğine dayalı olarak alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler