fbpx
İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Rekabetin küresel bir nitelik kazandığı günümüz koşullarında alışkanlıklar, beğeniler, talepler, değerler, hatta paradigmalar çok hızlı değişmektedir. Kurumlar ve bireylerin etkili bir şekilde var olabilmeleri için değişime hızla uyum sağlamaları; değişimin etkileri, tehditleri ve fırsatlarını öngörüp, stratejilerini bu çerçevede oluşturmaları gerekir. Bu süreçte kurumlar ve bireyler, yetkin bir rehbere ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyacı karşılayabilecek en yetkin kişiler, halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanlarıdır.

 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, teknoloji ve sosyokültürel değişime bağlı olarak değişen dünyada kurumların ve bireylerin iletişim süreçlerinin yürütülmesinde aktif olarak yer almak üzere eğitim alırlar.

 

Bu eğitim sürecinde iletişimin disiplinler arası özelliğine uygun olarak ekonomiden hukuka, felsefeden psikolojiye kadar birçok farklı disiplinden edinilen bilgiler, öğrencilerin geniş bir perspektiften dünyanın değişim ve gelişim sürecini analiz etmelerine rehberlik eder. Edinilen bilgiler çerçevesinde öğrenciler proje süreçlerinde takım çalışmasını öğrenip sunum becerilerini geliştirirken sektörel gelişmeleri ise çeşitli etkinlik, söyleşi, tarama süreçleriyle takip etme imkânına kavuşur ve trendlere bağlı sektörün gelişiminden haberdar olurlar.

 

İletişimin geleneksel medyayla beraber dijital ortamlarda da yoğun bir şekilde gerçekleşmesi ve değişmesi, kurumların ve bireylerin gerçekleşme ve değişim sürecinde Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunlarına ihtiyacını arttırmaktadır. Halkla ilişkiler uzmanları artık dijital ortamlarda da oluşan yeni çalışma alanlarında kurumların ve bireylerin iletişime yönelik ihtiyacını karşılamaktadır.

 

Bölümümüz, dünyanın hızlı değişim süreci içerisinde ders programını hem alanın gerekliliklerine bağlı kalarak hem de değişim sürecine uyum göstererek güncel tutmaktadır. Bölümümüzde okuyan öğrenciler gerekli koşulları sağladıkları takdirde farklı bölümlerden alacakları dersler ile çift ana dal ve/veya yan dal diploma programlarını tamamlayabilmektedirler. Eğitimlerinde yurt dışı deneyimi yaşamak isteyen öğrencilerimiz için de yurt dışındaki çeşitli üniversitelerle Erasmus anlaşmalarımız bulunmaktadır.

 

Bölüm mezunları iletişimin disiplinler arası ruhuna uygun olarak çok geniş bir çalışma alanında görev alabilmektedirler. Bu çalışma alanlarına;

 

Halkla ilişkiler ve reklam ajansları,
Kurumların kurumsal iletişim ve pazarlama departmanları,
Kamu sektöründe iletişim departmanları ve
Sivil toplum örgütleri örnek gösterilebilir.

 

Akademik kariyer yapmak isteyen bölüm mezunlarımız için de üniversitemiz bünyesinde başvurabilecekleri lisansüstü programlar yer almaktadır.

 

İletişim eğitimi hem bireyin kendini tanıması hem de dünyayı analiz ederek değişimlere uyum sağlaması anlamında bir keşif yolculuğudur. Bu yolculukta uzmanlaşanlar birer rehbere dönüşürler.

 

Bu yolculukta beraber yol almak dileğiyle…

 

Doç. Dr. Mehmet Yakın

Bölüm Başkanı

 

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler