fbpx
İletişim Fakültesi

Program Amaçları

Yeni Medya ve İletişim

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
  • İletişim bilimlerine ilişkin kuramsal bilgi ve terminolojiyi kazandırmak.
  • Kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, reklamcılık, kitle iletişimi, kişilerarası iletişim gibi farklı konulara hâkim olmalarını sağlamak için yardımcı olmak.
  • Yeni medya kuramları ve uygulamaları hakkında bilgi ve yetkinlik kazanmaları açısından yardımcı olmak.
  • İletişim araçlarının işletmelerde, sivil toplum kuruluşlarında, kamu kurumlarında ve gündelik yaşamda kullanımına ilişkin projeler geliştirme konusunda inisiyatif kullanma becerisi kazandırmak.
  • İçinde yer aldıkları kurumlarda iletişim politikalarını ve stratejilerini belirleyebilecek öngörü ve birikimi ve iletişim projelerinde liderlik yapabilme yeteneğini kazandırmak.
  • İletişim ve medyanın diğer sektörlerle ve toplumsal etkileriyle ilişkisini kurabilme becerisini kazandırmak.
  • Küresel projelerde yer almaları ve küresel bir perspektifle çözümler üretebilmeleri için yardımcı olmak.
  • Meslek etiğine uygun davranışlar kazandırmak.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler