fbpx
İletişim Fakültesi

Program Ölçütleri

Yeni Medya ve İletişim

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
 • İletişim alanı ile ilgili ileri düzeyde kuramsal ve/ veya uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar.
 • Medya ve iletişim alanlarında mesleki terminolojiyi tanımlar.
 • Medya ve iletişim alanında bilimsel araştırma yapabilecek temel bilgileri kazanır.
 • Medya ve iletişim ürünlerini eleştirel ve bilimsel bir gözle değerlendirir.
 • İletişim sürecinde seçilecek medya ve iletişim araçlarını belirler.
 • İletişim alanındaki küresel, bölgesel ve yerel düzeyde güncel gelişmeleri takip ve analiz eder.
 • Medya ve iletişim sektörlerinde iş süreçlerini planlar.
 • Medya ve iletişim sektöründeki sorunları tanımlayıp yaratıcı çözümler üretir.
 • Bilimsel bilgiyi üretim sürecine dahil eder.
 • Medya ve iletişim sektöründe yeni teknolojiler ve uygulamaları kullanır.
 • Kurumların ve bireylerin iletişim ve medya danışmanlığını yapar, hedef kitleye uygun projeler üretir.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
 • Alana yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
 • Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/ yaklaşıma/ teknolojik ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı’nın İleri Düzeyi’nde tanımlanan bilgisayar kullanma yetkinliğine dayalı olarak alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Toplumsal sorumluluk ve bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler