fbpx
İletişim Fakültesi

Yeni Medya ve İletişim

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya ve İletişimi bölümünün amacı, iletişim alanında yaşanan değişim ve gelişmelerin yarattığı gereksinimleri karşılamak üzere nitelikli insan kaynağını yaratmaktır. Yeni iletişim teknolojilerinin desteği ile başta sosyal medya olmak üzere medya sektöründe yetkin profesyonellere gereksinim duyulmaya başlanmıştır. Bölümümüz internet tabanlı bu yeni iletişim ortamında çalışacak donanımlı profesyonelleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Yeni Medya ve İletişimi bölümü öğrencileri, ilk yıl fakültemizin diğer bölümleri ile ortak bir program izledikten sonra; diğer yıllarda hem fakültemizin hem de diğer fakültelerin ilgili dersleri ile oldukça çeşitlenmiş seçimlik havuzundan dersler alabilecektir. Öğrencilerimiz ilgi alanları doğrultusunda teknik ya da kuramsal derslere yönelebilecektir.

 

İletişim disiplinin kuram, araştırma ya da uygulama alanlarında uzmanlaşabileceklerdir. Disiplinlerarası bir perspektifle iletişim sürecinin üretim, dağıtım ve alımlama süreçlerine ilişkin gerekli alt yapıyı sağlayacaklardır. Dersler teknik açıdan donanımlı sınıf ve laboratuvarlarda etkileşimli olarak işlenecektir.

 

Bu bölüm mezunlarının hem kuramsal alt yapısı sağlam hem de yeni teknolojilere hâkim olacak nitelikte yetişmesi hedeflenmektedir. İçinde yaşadığımız çağ “Enformasyon Çağı” olarak adlandırılmaktadır. Özel sektörden devlet kurumlarına, eğitim sektöründen sivil toplum kuruluşlarına uzanan pek çok alanda iletişim süreçlerini uygulayan, yöneten ve değerlendiren medya liderlerine – yetkin iletişim uzmanlarına duyulan gereksinim gün geçtikçe artmaktadır.

 

Mezunlarımız bu çağın kilit öneme sahip medya profesyonelleri olmaya adaydır. En son iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak, her geçen gün büyüyen medya sektörünün her alanında görev alabilecekleri gibi iletişim süreçlerini analiz etmede beceri sahibi akademisyen adayları da olabileceklerdir. Toplumsal ve teknolojik dönüşümlerin farkında, dijital dünyanın gelişen dinamiklerini bilen ve uygulayan iletişimciler olarak kariyerlerine başlayacaklardır. Öğrencilerimizi alana ilişkin yeni bilgilerle donanabilecekleri, yaratıcılıklarını kullanabilecekleri aktif ve katılımcı bir eğitim süreci bekliyor.

 

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler