fbpx

Halkla İlişkiler

ÜNİVERSİTE

İDARİ BİRİMLER

Halkla İlişkiler

 

 • Kurumun yıllık reklam planlama süreçlerinin hazırlanması ve uygulanması,
 • Reklam mecralarının araştırılıp, bütçelendirilip üst yönetime sunulması​,
 • Reklam satın alma – ihale ve ajans süreçlerinin yürütülmes,
 • Kurum içi – dışı tüm duyuru işlemleri öğrencilere ve dış (mailing- sms),
 • Kurumsal etkinliler planlama,
 • Üniversitenin etkinlikleri (öğrenci kulüpleri-fakülte-birim vb.) tüm taleplerin alınması değerlendirilmesi,
 • Etkinlik takvimi ile alan rezervasyonlarının planlanması,
 • Kurumca önemli günlerde organizasyon planlaması ve yürütülmesi (resmi tören-kutlama-anma günleri vb.),
 • Yıllık birim faaliyet raporunun hazırlanması süreçleri,
 • Birim yıllık hedeflerin hazırlanması süreçleri,
 • Yıllık bütçe hazırlanması Reklam planlama ve mecra süreçlerinin takibi,
 • Günlük medya takip işleri Gazete ilan- TV yayın ve programlarının geri plandaki hazırlıkları,
 • Kurumsal mail adresi takibi ve kontrolü,
 • Kurum içi duyuru maillerinin yapılması ve kontrolü Web sitesine içerik girişlerinin sağlanması,
 • Kurum içi – kurum dışı paydaş ilişkilerinin yürütülmesi (ajans-medya kuruşları- rakipler vb.),
 • Kurumsal web sayfasının içerik kontrolü veri güncellemesi,
 • Basın bülteni, dergi, röportaj, broşür gibi tanıtım ve iletişim materyalleri geliştirme ve içerik oluşturma,
 • Yeni yıl kutuları, davetiye, tebrik kartı vb. gönderimi hazırlık süreçleri.

 

Medya İlişkileri

 

 • Basın yansıması olacak içerikler üretilmesi, dijital ve geleneksel medya araçları ile paylaşılması​,
 • Kurum içinde gerçekleşen çalışmaların, basın bültenlerinin oluşturulması ve basına servis edilmesi,
 • Kurumun günlük, haftalık, aylık ve yıllık medya takip işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve raporlanması​,