fbpx

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

ÜNİVERSİTE

İDARİ BİRİMLER

İnsan Kaynakları Ofisi, İstanbul Arel Üniversitesi misyon, vizyon ve stratejik hedefleri doğrultusunda doğru personel seçiminden, emeklilik ya da işten ayrılma sürecine dek tüm özlük işlemlerini kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmekle sorumludur. Bu bağlamda;

 

  • Oryantasyon süreci yönetimi,
  • Çalışanların verimlilik, moral ve motivasyonunu geliştirme,
  • Kurum kültürünü ve tüzel kişiliği koruma
  • Kurum için eğitim ile gelişim sürecini yürütme
  • Performans sitemiyle başarıyı ödüllendirme aşamalarını gerçekleştirmektedir.