fbpx

BOLOGNA Eşgüdüm Komisyonu

ÜNİVERSİTE

KURULLAR ve KOMİSYONLAR

Değerli İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Elemanları, 1999 yılında Avrupa Birliği tarafından yayınlanan “Bologna Bildirgesi” ile “Bologna Süreci” olarak bilinen yüksek öğretimde yeniden yapılandırma süreci başlatılmıştır. Bologna süreci sürekli geliştirilen bir süreçtir. 2001 Prag, 2003 Berlin, 2005 Bergen, 2007 Londra, 2009 Leuven, 2010 Budapeşte/Viyana bildirgeleri ile Bologna sürecinin kapsamı daha genişletilmiştir.

 

Yaşadığımız çağın ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel, teknolojik gelişmeleri uluslararası alanda rekabet edebilir yükseköğretim mezunlar yetiştirmemizi gerektirmektedir. Bu doğrultuda Yükseköğretimimizin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında ülkemiz 2001 yılında Bologna sürecine dahil olmuştur. Bologna sürecinin hedefleri Bologna Bildirgesinde yayınlanmıştır. Bologna sürecinin temel hedefleri arasında Avrupa Kredi Transfer Sistemini-AKTS uygulamak, Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını uygulamak ve yaygınlaştırmak yer almaktadır.

 

Bu kapsamda Üniversitemiz Bologna Eşgüdüm Komisyonun amacı Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), Diploma Eki (DE) ve Tanınma, Kalite Güvencesi Yeterlilikler, Öğrenim Çıktıları, Hareketlilik, Öğrenci Katılımı konularında kurum içinde liderlik yaparak gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamaktır.

 

Arel Duyurular