fbpx

Faaliyetlerimiz

ÜNİVERSİTE

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ

İç kontrol fonksiyonunun İstanbul Arel Üniversitesi’nde hayata geçirilmesi kapsamında COSO İç Kontrol Metodolojisi uygulanarak, üniversitede iç kontrolün yapılandırılması, ayrıca Uluslararası Denetim Standartları ile Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi kapsamında iç denetim faaliyetinin başlatılması hedeflenmiştir.

 

Günümüzde kamu ve özel sektörün en temel hedefi, performans artışını sağlayacak mekanizmaların hayata geçirilmesidir. Söz konusu amaca hizmet etmek üzere iyi yönetişim ilkesi, devlet üniversitelerinin yanı sıra vakıf üniversiteleri için de rehber ilke haline gelmiştir. Bu doğrultuda; öngörülebilirlik, şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk, hakkaniyet, katılımcılık, etkililik ilkeleri ön plana çıkarılarak, kurumsal risk yönetimi çerçevesi de gözetilerek, üniversitemizin verimli, etkili ve etkin iç kontrol siteminin oluşturulması ve iç denetiminin yürütülmesi sağlanacaktır.

 

Arel Duyurular