fbpx

Arel Akademik Açık Erişim Sistemi

ÜNİVERSİTE

İDARİ BİRİMLER

AREL AKADEMİK AÇIK ERİŞİM SİSTEMİNE 147 ÜLKEDEN ERİŞİM SAĞLANDI.

 

Üretilen bilgiye erişimde hızla yükselen maliyetler, bilimsel iletişimin geniş platformlara taşınması, araştırma etkisinin artışına ve dijital mirasın korunmasına duyulan ihtiyaç, açık erişimin ortaya çıkış nedenlerini oluşturmaktadır. Finansal ve yasal engelleri kaldırarak bilimsel bilginin özgürleşmesi, “adil kullanım” hakkı sağlaması, çalışmanın tanınırlığını ve görünürlüğünü arttırarak bilimsel etkisini yükseltmesi, atıf oranlarının artışına etkisi (%50-300) ve araştırmacıların literatüre daha geniş alandan bakmasının sağlaması, açık erişimin başlıca tercih edilme nedenleri arasındadır.

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı olarak İstanbul Arel Üniversitesi akademik personelinin üretmiş olduğu bilimsel çalışmaları uluslararası standartlarda arşivleyerek dünya araştırmacılarının hizmetine sunmak amacıyla “AREL AKADEMİK AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ” kurulmuştur.

 

Elde etmiş olduğumuz verilerden de görüleceği gibi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımızca kurulan sistem aracılığıyla üniversitemiz akademisyenlerinin ürettiği akademik çalışmaların görününürlüğü artmıştır. Bu artış sonucunda muhakkak ki, atıf oranlarının da artışı gerçekleşmiş olacaktır. Yapılan çalışma öğretim materyallerinin geliştirilmesine ve paylaşımına aracılık ederken  araştırma faaliyetlerinin yönetimini de kolaylaştırmaktadır.

Sorularınız için, kutuphane@arel.edu.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kütüphane Duyuruları