fbpx

Hizmetlerimiz

ÜNİVERSİTE

İDARİ BİRİMLER

1) Danışma Hizmeti

Tüm kullanıcılarımız, tanıtım, bilgilendirme ve oryantasyon talebinde bulunabilirler. Bilgi kaynaklarına erişim konusundaki her türlü ihtiyacınız için danışma bölümümüze başvurabilirsiniz.

 

Her tür soru, sorun ve önerileriniz için kutuphane@arel.edu.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.

2) Ödünç Verme Hizmetleri

Üniversitemiz akademik personeli ile öğrencileri, eğitim-öğretim, araştırma, bilimsel ve kültürel faaliyetlerini sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları kütüphane kaynaklarını belirlenen kurallar çerçevesinde ödünç alarak yararlanırlar.

 

Ödünç kitap işlemleri, kütüphane yönergesinde belirtilen hususlar çerçevesinde yürütülmektedir.

 

Öğrenciler (Ön lisans ve lisans öğrencileri)
5 kitabı 15 gün,
1 Referans kitabını 3 gün
3 CD-ROM’u 3 gün
1 Ders kitabını, 1 gün süreyle
1 kez uzatma

 

Öğrenciler (Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri)
10 kitabı 30 gün,
1 Referans kitabını 3 gün
3 CD-ROM’u 3 gün
1 Ders kitabını, 1 gün süreyle
1 kez uzatma

 

Akademik Personel
15 kitabı 60 gün,
1 Referans kitabını 3 gün
3 CD-ROM’u 1 hafta
1 Ders kitabını 1 gün süreyle

 

İdari Personel
10 kitabı 30 gün,
1 Referans kitabını 3 gün
3 CD-ROM’u 3 gün
1 Ders kitabını, 1 gün süreyle
Başkasına ait kimlik kartıyla ödünç alma işlemi yapılamaz.

 

Üzerinde gecikmiş materyal ve gecikme cezası bulunan kullanıcılara, Transkript, Öğrenci ve Mezuniyet belgesi verilmez. Yayınlar kütüphaneye iade edildiğinde ve gecikme cezası ödendiğinde bu engeller kaldırılır.

 

Kullanıcılarımız, üzerinde bulunan gecikmiş yayınları iade etmeden ve gecikme cezasını ödemeden yeni ödünç yayın alamazlar.

 

Başka kullanıcıda bulunan kitap veya kitaplar ayırtılabilir. Kullanıcılar en fazla 3 kitabı ayırtabilir. Ayırtılan kitaplar duyurudan itibaren 3 gün içinde alınmazsa ayırtma işlemi iptal edilir. Başka kullanıcı tarafından istenmediği takdirde, ödünç alınan kitabın ödünç verme süresi, iadesine 3 gün kala bir defa uzatılabilir. Uzatma kütüphaneye bizzat gelerek veya program üzerinden yapılabilir.

 

Kütüphane personeli, gerekli durumlarda ödünç alınan kitabı kullanıcıdan geri isteyebilir.

 

Süreli yayınlar, yüksek lisans ve doktora tezleri ödünç alınamaz.

 

Akademik ve İdari Personel, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri diğer üniversite kütüphanelerinden yayın talebinde bulunabilir, taleplerde ilgili kütüphanenin ödünç verme politikası geçerlidir.

 

Yayının kaybedilmesi ve geciktirilmesi durumunda ilgili kütüphanenin cezai kuralları işleme alınmaktadır.

 

Kütüphane, Kütüphaneler arası işbirliği kapsamında 5 kitabı 1 ay süreyle ödünç vermektedir.

 

Kargo masrafı isteği yapan kütüphaneye aittir.

 

Kütüphane, tarafından diğer üniversite kütüphanelerine verilen kitapların kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek zararlar ve kayıplardan isteği yapan kütüphane, kütüphanemize karşı sorumludur.

 

3) Okuma Bölümü

Kütüphane kullanıcıları, kendi kitaplarından veya kütüphane koleksiyonunda yer alan kitaplardan faydalanabilmektedir.

4) Dergi ve Gazeteler Bölümü

Üniversite tarafından abone olunan ve bağış yoluyla gelen süreli yayınlar ile ulusal gazeteler bu bölümde yer almaktadır. Okuyucular, ilgili alanda yer alan süreli yayınlardan yararlanmaktadır.

5) Koleksiyon Geliştirme

Üniversitede sürdürülen eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemek, araştırma faaliyetlerine yardımcı olmak, kütüphane kullanıcılarının sosyal ve kültürel alanda gereksinim duyduğu basılı ve elektronik yayınları satın alma, abonelik, bağış ve değişim yoluyla koleksiyon geliştirilmektedir.

 

İstanbul Arel Üniversitesi kütüphanelerinde koleksiyon geliştirme işlemleri;

 

  • Üniversite akademik personelin basılı ve elektronik kaynak istekleri
  • Üniversitenin akademik birimlerinin oluşturduğu komisyonlar eliyle seçilen basılı ve elektronik kaynak istekleri,
  • Daire Başkanlığı koleksiyon geliştirme bölümünün seçimi,
  • Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu basılı ve elektronik kaynak istekleri,
  • İdari personelin ihtiyaç duyduğu bilgi kaynakları
  • Kurum, kuruluş ve kişiler tarafından Daire Başkanlığına bağışlanan basılı ve elektronik yayınlar doğrultusunda yürütülür.

 

6) Referans ve Rezerv Koleksiyon Bölümü

Kütüphane koleksiyonunda yer alan Referans kitaplar ile akademik personel tarafından önerilen Rezerv kaynaklar bu bölümde yer almaktadır.

 

Üniversitemiz akademik personelinin eğitim-öğretim dönemi içinde ders programlarında kaynak teşkil edecek ve öğrencilerin ihtiyaç duyacağı basılı ve elektronik yayınlar “Rezerv Koleksiyon” olarak belirlenip okuyucu hizmetine sunulmaktadır.

 

Bu bölümde yer alan kitaplar, kütüphane yönergesinde belirtilen hususlar çerçevesinde ödünç verilir.

 

7) Bilgisayar ve İnternet Hizmetleri

Üniversitemiz Merkez Kütüphane, Sefaköy Şube Kütüphanesi ve Cevizlibağ Şube Kütüphanesi’nde yer alan bilgisiyarlardan kütüphane kullanıcıları yararlanabilmektedir. Kütüphanelerimizde kurulan sistem ile kütüphane kullanıcıları güvenli WIFI hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

8) Sessiz Çalışma Odaları

Akademik personel ile öğrencilerimiz belirlenen kullanım koşulları çerçevesinde sessiz çalışma odalarından yararlanabilirler.

 

Odalardan yararlanmak isteyenler önceden çalışma odasını adına rezerv etmesi gerekmektedir.Rezerv işlemleri “http://katalog.arel.edu.tr/yordambt/yordam.php?sayfaOturumAc” adresinden online olarak yapılır.

 

9) Kütüphaneler Arası Ödünç Kitap ve Belge Sağlama (ILL)

Kütüphanemiz koleksiyonlarında mevcut olmayan makale, konferans bildirisi, kitap bölümü ve tez gibi istekler kullanıcılarımızdan gelen talepler doğrultusunda, yurtiçinde işbirliğimiz olan kütüphane ve bilgi merkezlerinden sağlanır.

 

İstekler “Kütüphane Hesabım” kısmından KAÖ istek formu doldurularak yapılır.

 

İstekte bulunulmadan önce derginin ihtiyaç duyulan cilt ve sayısının ve kitabın koleksiyonumuzda olmadığı, Kütüphane Kataloğu ve E-Dergi Arama sayfası kontrol edilerek kesinleştirilmelidir.

 

Makale künyesi eksiksiz ve doğru olarak verilmeli, dergi adlarında kısaltma kullanılmamalıdır. Künye bilgisi yanlış veya eksik olan makale istekleri karşılanamaz.

 

10) Bilgi Okuryazarlığı

Üniversitenin basılı ve elektronik kütüphane kaynakları ile hizmetlerinin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar;

  • Öğrencilere yönelik kullanıcı eğitimlerinin verilmesi,
  • Araştırma yöntemleri konusunda öğrencilerin ve akademik personelin bilgilendirilmesi,
  • Bilgi okuryazarlığı konusunda seminer, panel vb. programlar düzenlenmesi,
  • Özel konu alanlarında çalışmalar.

11) Kampüs Dışı Erişim

Akademik personel ile öğrenciler, yerleşke dışından da kütüphanenin bilgi kaynaklarına  7/24 saat erişebilmektedir. Akademik personel, kurumsal mail adresi ve şifresi, öğrencilerimiz ise T.C. kimlik numarası ve şifresiyle erişim sağlayabilmektedir.

12) 7/24 saat Kütüphane Hizmeti

Akademik personel ve öğrencilerimiz eğitim-öğretim, araştırma ve bilimsel çalışmaları için gerek duyduğu bilgi kaynaklarına interaktif kütüphanecilik hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Kurumsal olarak satın alınan veya abone olunan veritabanları aracılığıyla kütüphane kullanıcıları yaklaşık 400.000 elektronik kaynağa bu yolla erişebilmektedir. Ayrıca 24 saat açık olan okuma salonlarımızın bilgileri aşağıda yer almaktadır.

 

Kemal Gözükara Yerleşkesi 24 Saat Okuma Salonu : B-118

 

Sefaköy Şube Kütüphanesi 24 Saat Okuma Salonu : D Blok Kat 4

 

13) Kütüphane Kuralları

Kütüphanede her türlü işlemlerde kimlik kartı ibraz etmek zorunludur.

 

Akademik personel, idari personel ve Üniversiteye kayıtlı öğrencilerimiz kütüphanelerimizden yararlanabilirler. Üniversite kütüphanelerimiz dış kullanıcılara hizmet vermemektedir.

 

Kütüphanemizdeki yayınlar elektronik güvenlik sistemi ile korunmaktadır. İzin alınmadan kütüphane dışına yayın çıkarılamaz.

 

Alarm zili çaldığında okuyucu üzerinde bulunan materyalleri göstermekle yükümlüdür.

 

Kullanıcılar kendi eşyalarından sorumludurlar. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan kütüphane sorumlu tutulamaz.

 

Kütüphaneye yiyecek ve içecek sokulması ve tüketilmesi, tütün mamullerinin içilmesi yasaktır.

 

Kütüphaneye girerken cep telefonlarını sessize almak zorunludur.

 

Raflarda bulunmayan materyal için kütüphane personelinden yardım istenmelidir.

 

Kütüphanede kullanılan kitap, tez, süreli yayın vb. materyaller kullanımdan sonra, çalışma masalarında bırakılmalı, raflara okuyucu tarafından yerleştirilmemelidir.

 

Kütüphaneyi kullanan tüm okuyucular, kütüphane kurallarını kabul etmiş sayılırlar.

 

Kütüphane Duyuruları