fbpx

Sıkça Sorulan Sorular

AKADEMİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

1) Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuru koşulları nedir?

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans programlarına başvurabilmek için öncelikle bir lisans programı mezunu olmak ve  ALES ilgili puan türünden 55 puan ve üzeri almak (Tezli Yüksek Lisans programları için gereklidir) gerekmektedir. Yüksek Lisans programlarında (YDS vb.) dil sınav sonuç belgesi beyan etmenize gerek yoktur.

Doktora

Doktora programlarına başvurabilmek için öncelikle lisans ve yüksek lisans programları mezunu olmanız, ALES sınavından ilgili puan türünden 55 ve üstü bir puan almanız ve YDS ya da muadili bir dil sınavından 55 ve üstü bir puan almanız gerekmektedir.

2) ALES / YDS belgem olmadan Yüksek Lisans/Doktora programına başvurabilir miyim? ALES belgemin geçerlilik süresi nedir?

ALES ve YDS belgeleriniz olmadan Özel Öğrenci statüsünde Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuru yapıp kabul edildiğiniz takdirde eğitime öğretime başlayabilirsiniz. ALES belgenizin geçerlilik süresi, sınava girdiğiniz tarihten itibaren 5 yıldır.

3) Özel Öğrenci statüsü nedir?

Herhangi bir öğrencilik hakkından faydalanamayan (öğrenci belgesi, kayıt dondurma, askerlik tecili vb.) bilgi, görgü ve becerisini arttırmak için ders alan öğrencilerdir. Özel Öğrenci statüsünde programdaki derslerin en fazla yarısını alıp, bu süre zarfı içerisinde eksik evraklarınızı (ALES, YDS vb.) tamamlamanız gerekmektedir. Özel Öğrenciler kayıt esnasında sadece aldıkları dersin ücretini öderler.

4) Yüksek Lisans ve Doktora programlarına nasıl başvuru yapabilirim?

Yüksek Lisans ve Doktora programları için üniversitemiz web sitesinde bulunan online başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir.

Online başvurunuzu yaptıktan sonra gerekli incelemelerin yapılabilmesi için evraklarınızı ilgili Enstitüye ulaştırmanız gerekmektedir.

5) Birden fazla bölüme başvuru yapabilir miyim?

Her bölüm için yeni bir online başvurumu formu doldurmanız ve evrak getirmeniz gerekmektedir.

6) Getirmem gereken evraklar nelerdir?

Yüksek Lisans

 • T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Formunu doldurmak,
 • Lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesi (Noter onaylı veya aslı),
 • Lisans not çizelgesi (Transkript) (Noter onaylı veya aslı),
 • Kimlik fotokopisi,
 • 3 adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm.),
 • Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için),
 • ALES sınav sonuç belgesi (Tezli Yüksek Lisans programları için gereklidir.)

Doktora

 • T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Formunu doldurmak,
 • Lisans diploması ve Yüksek Lisans diploması (Noter onaylı veya aslı),
 • Lisans ve Yüksek Lisans not çizelgesi (Transkript) (Noter onaylı veya aslı),
 • Kimlik fotokopisi,
 • 3 adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm.),
 • Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için),
 • ALES sınav sonuç belgesi,
 • YDS sınav sonuç belgesi (TOEFL vb.)

7) Hangi Yüksek Lisans ve Doktora programlarınızda ALES puan şartı aranmamaktadır?

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kapsamında Tezsiz Yüksek Lisans ve Grafik Tasarımı ile Moda ve Tekstil Tasarımı Yüksek Lisans programlarında ALES puan şartı aranmamaktadır.

8) Yüksek lisans ve Doktora programlarınızın eğitim dili nedir?

Yüksek Lisans ve Doktora programlarımızda eğitim dili Türkçedir.

9) Yüksek Lisans ve Doktora programlarınızın dönemleri nelerdir?

Yüksek Lisans ve Doktora programları Güz Dönemi (Ekim-Ocak) ve Bahar Dönemi (Mart-Haziran) olmak üzere iki dönemden oluşmaktadır.

10) Bahar döneminde Yüksek Lisans / Doktora programlarına başvurabilir miyim?

Bahar dönemi için programlara öğrenci kabul edilmektedir.

11) Yüksek Lisans ve Doktora programlarında eğitim süresi ne kadardır? Kaç kredi / ders almak şartıyla mezun olabilirim?


Süre Ders Sayısı Kredi
Yüksek Lisans Tezli 4 yarıyıl (2 yıl) 8 Ders + Seminer + Tez 24
Tezsiz 3 yarıyıl (1,5 yıl) 10 Ders + Proje 30
Doktora Programları 8 yarıyıl (4 yıl) 10 Ders + Seminer + Tez 30

12) Mülakat tarihlerinden nasıl haberdar olacağım? Randevu almam gerekiyor mu?

Mülakat tarihleri web sayfamızda ilan edilmekle beraber Enstitü Müdürlüğümüz tarafından belirlenen ve her program için ayrı yapılan mülakat gün ve saatleri aday öğrencilere telefon ile bildirilmektedir. Belirlenen gün ve saatlerde adaylar mülakatlara geliş sıralarına göre alınmaktadırlar.

13) Mülakatların formatı nedir? Mülakat sonuçlarını nasıl öğreneceğim?

Mülakatlar genel olarak öğrenci tanıma amaçlıdır. Mülakatlarda öğrencilere, eğitim düzeyleri, gelecekle ilgili ve programla ilgili beklentileri, niçin özellikle bu programı istedikleri vs. gibi sorular yönlendirilir. Mülakat sonuçları web sayfamızda yayınlanmaktadır. Mülakatların sonucunda puanlama;

Doktora programlarında; ALES Puanının %50’si, Lisans Mezuniyet Not Ortalamasının % 10’u, Yüksek Lisans Mezuniyet Not Ortalamasının %20’si ve Mülakat Değerlendirmesinde Alınan Notun %20’si alınarak adayın toplam puanı hesaplanır. Yukarıdaki kriterlere göre yapılan listeden Anabilim Dalı Başkanlığınca belirlenen kontenjan kadar öğrenci kabul edilir.

14) Kesin kayıt işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Yüksek Lisans yada  Doktora programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler belirlenen tarih aralığında kesin kayıt  ve ödeme işlemlerini  Enstitü’ye  şahsen  başvurarak yaptırmalıdır.

15) Yüksek Lisans ve Doktora programlarında ders geçme sistemi nedir?

Yüksek Lisans programlarında alınan her dersin dönem sonu ortalaması en az CC (70 puan), Doktora programlarında ise alınan her dersin dönem sonu ortalaması en az CB (75 puan) olmak zorundadır. Lisansüstü programlarda borçlu geçme, çan eğrisi vb. bir sistem bulunmamaktadır.

16) Devamsızlık hakkım nedir? Yüksek lisans ve Doktora programlarında kayıt dondurma hakkım var mı?

Devamsızlık, derse ve ilgli dersin öğretim üyesine bağlı olmakla birlikte derslere % 70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere kaydı dondurulur ve bu süre içinde izinli sayılır.

Kayıt dondurma isteğinde bulunan öğrenci mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde kayıt dondurma işlemi gerçekleştirilmez.

17) Tez / Proje ne zaman ve nasıl yapılır?

Tezli Öğrenciler İçin
1. Yarıyıl 2. Yarıyıl 3. Yarıyıl 4. Yarıyıl
4 Ders 4 Ders Tez Çalışması + Seminer Dersi Tez Çalışması
Tezsiz Öğrenciler İçin
1. Yarıyıl 2. Yarıyıl 3. Yarıyıl
4 Ders 4 Ders 2 Ders + Proje Çalışması

18) Tezsiz Yüksek Lisans programını tamamladıktan sonra Doktora programına devam edebilir miyim?

İki program arasındaki en temel fark kariyer amacında yatar. Tezli Yüksek Lisans programları akademik kariyere daha çok hizmet ederken, Tezsiz Yüksek Lisans programları iş dünyası ve uygulama hedefleri için daha işlevsel olabilir. Ancak Tezli programdan mezun olan öğrenciler Doktora programlarına devam edebilirler. (6 Şubat 2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans eğitimi alanlar da doktora yapabilirler.)

19) Yüksek Lisans ve Doktora programlarında askerlik işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Lisansüstü programlarda Askerlik Tecil İşlemi yalnızca öğrencinin yazılı talebine istinaden yapılır. Öğrenci talep etmediği sürece Askerlik Şubeleri ile herhangi bir yazışma Enstitü tarafından yapılmaz. Tecil yapılabilmesi için;

 • Öğrencinin bakaya durumunda olmaması,
 • Güncel bir askerlik durum belgesi olması,
 • Dilekçe ile Enstitü Müdürlüğüne başvuru yapması gerekmektedir.

Bilgi Formu

Online Başvuru Formu

Enstitü Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler