fbpx

Yönetim Kadrosu

AKADEMİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Akademik İdari Kadro
Adı Soyadı / Görevi
İletişim

Prof. Dr. Ali AKDEMİR

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Müdür

aliakdemir@arel.edu.tr

0850 850 27 35

Doç. Dr. Mehmet PALANCİ

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Müdür Yardımcısı

mehmetpalanci@arel.edu.tr

0850 850 27 35

Doç. Dr. Mehmet Taragay AYÇE

Program Geliştirme Koordinatörü

mehmetayce@arel.edu.tr

0850 850 27 35 - 1249

Prof. Dr. Hayati TÜFEKÇİOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

hayatitufekcioglu@arel.edu.tr

0850 850 27 35 - 1249

Doç. Dr. Aylin ERDOĞDU

Yönetim Kurulu Üyesi

aylinerdogdu@arel.edu.tr

0850 850 27 35 - 1366

Dr. Öğr. Üyesi Ünal KÜÇÜK

Yönetim Kurulu Üyesi

unalkucuk@arel.edu.tr

0850 850 27 35 - 1619

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
İdari Kadro
Adı Soyadı / Görevi

İletişim

Hasan Hüseyin ÖKSÜZ

Enstitü Sekreteri

hasanhuseyinoksuz@arel.edu.tr

0850 850 27 35

Cenk YÜCE

Enstitü Uzman Yardımcısı

cenkyuce@arel.edu.tr

0850 850 27 35

Beste ERDEM

Enstitü Uzman Yardımcısı

besteerdem@arel.edu.tr

0850 850 27 35

Arş. Gör. Agit Deniz ÖNER

Araştırma Görevlisi

agitdenizoner@arel.edu.tr

0850 850 27 35

Arş. Gör. Uzay Geysu YAŞA

Araştırma Görevlisi

uzaygeysuyasa@arel.edu.tr

0850 850 27 35

Arş. Gör. Melda KARAKUŞ

Araştırma Görevlisi

meldakarakus@arel.edu.tr

0850 850 27 35

Arş. Gör. Meriç ALTAYLI

Araştırma Görevlisi

mericaltayli@arel.edu.tr

0850 850 27 35

Arş. Gör. Ömer MERİÇÖZ

Araştırma Görevlisi

omermericoz@arel.edu.tr

0850 850 27 35

Arş. Gör. Oktay KARA

Araştırma Görevlisi

oktaykara@arel.edu.tr

0850 850 27 35

Bilgi Formu

Online Başvuru Formu

Enstitü Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler