fbpx

Makale, Bildiri ve Yayın Hk.

Makale, Bildiri ve Yayın Hk.

23.05.2022

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 12.05.2022 tarih ve 2022-4 sayılı Enstitü Kurul Kararı gereği;

Tezli Yüksek Lisans/Doktora ve Sanatta Yeterlik Programlarının mezuniyet öncesi zorunluluk  olan makale-bildiri yayın hususu görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversite adresli yayın sayısının arttırılması, ulusal/uluslararası alanda tanınırlığının arttırılması, kalitenin yükseltilmesi ve yayın teşviki adına Lisansüstü Programlarımızın mezuniyet için gerekli olan yayın koşulu aşağıdaki gibi olduğu yeniden teyit edildi.

 Yüksek lisans yayın koşulu:

  • Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte tezinden üretilmiş Üniversite adresli bilimsel çalışmasının aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gereklidir:
  • Ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesinin olması,
  • Ulusal/uluslararası hakemli etkinliklerde (kongre, konferans, sempozyum) tam metni yayınlanmış veya bildiri kitabında basılmak üzer yayına kabul edilmiş en az bir bildirinin olması,
  • Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen ulusal/uluslararası kitapta bölüm yazılmış olması.

 

  1. Doktora Yayın Koşulu:
  • Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte tezinden üretilmiş Üniversite adresli bilimsel çalışmasının ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesinin olması

 

  1. Sanatta Yeterlik yayın koşulu için,
  • Sergi etkinliği gerçekleştirmek, etkinlikle ilgili katalog, kayıt, afiş gibi belge ve dokümanları sunmak veya tez danışmanı ile birlikte tezinden üretilmiş ulusal/uluslararası hakemli dergilerin birinde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş Üniversite adresli en az bir makalesinin olması.

Bu bağlamda 17.10.2021 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren mezuniyet aşamasındaki yayın koşulunun kapsayacağı öğrenci durumu görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda;17.10.2021 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 40/b, 52/b, 59/b maddeleri gereği sağlanması gereken yayın şartlarının 2021-2022 akademik yılı güz döneminden itibaren kayıt yaptırmış Doktora/Sanatta Yeterlik ve Tezli Yüksek Lisans öğrencilerini kapsamasına, ilgili Yönetmeliğin yürürlüğe girmeden önceki kayıtlı öğrencilere de gönüllülük temelinde uygulanmasının uygun olacağına karar verilmiştir.