fbpx
Meslek Yüksekokulu

Adalet Programı

AKADEMİK

MESLEK YÜKSEKOKULU

Sosyal bilimler alanının en geniş dallarından biri olan hukuk, toplum halinde yaşamamızdan doğan bir takım sorunların çözümüne katkı sağlamaktadır. Küreselleşen dünyada toplumlarla birlikte toplumların oluşturduğu devletler de gelişmekte, hukuk ve adalet kavramları da bu gelişmelerden etkilenmektedir. Bilgiye erişimin kolaylaşması ve insanlar arası iletişimin gelişmesiyle birlikte mevcut sorunlarda artmakta ve hukuk alanındaki gelişmeler her geçen gün karmaşıklaşan bu sorunlara yeni çözüm önerileri getirmektedir.

 

Günümüzde modern devletlerin egemenlik alanlarının artması ile birlikte insan temel hak ve hürriyetlerinin de bu gelişmelerden ayrı tutulması mümkün değildir. İşte bu gelişmelere paralel olarak hukuk alanı yeni bir ivme kazanmaktadır. Artık adaletin sağlanması daha kolay, etkili ve hızlı olması bütün toplumların beklentileri arasındadır.

 

Bu gelişmelerin sürdürülmesi adına hiç şüphesiz hukuk alanında yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Üniversitemiz Adalet Programının en temel amacı da hukuk alanında iyi yetişmiş ara eleman ihtiyacını karşılamaktır. Programın özellikleri tüm bu ihtiyaçlara cevap vermek üzere planlanmıştır. Programın özellikleri genel olarak şu şekildedir; *İki yıllık olan Adalet Ön Lisans Programında öğrenciler farklı hukuk ve adalet alanlarına ilişkin temel bilgiler edinmekte ve uygulamaya dönük derslerden de faydalanmaktadır.

 

  • Öğrenciler anayasa hukuku, ceza hukuku, medeni hukuk, idare hukuku, ticaret hukuku gibi temel derslerin yanında uygulamaya yönelik UYAP, klavye kullanımı gibi bir takım uygulamalı derslerde almaktadır.

 

  • Öğrencilerimiz aldıkları teorik ve uygulamaya yönelik dersleri geliştirmek adına 30 iş günü olan staj programlarına katılmaktadırlar.

 

Çalışma alanları

 

Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı, icra müdürlüğü veya yardımcılığı görevlerine atanmaktadırlar. Ayrıca infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevlere getirilebilirler. Program mezunları resmi ve özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarda, özel iktisadi işletmelerde kolaylıkla iş bulabilmektedirler.

 

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri *

 

  • Hukuk

 

* 2022 ÖSYM kılavuzunda yer alan bölümlerdir.

 

Program Hakkında

Meslek Yüksekokulu Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler