fbpx
Meslek Yüksekokulu

Anestezi Programı

AKADEMİK

MESLEK YÜKSEKOKULU

Bir ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki gelişimi, o ülkedeki nitelikli ve eğitimli iş gücüne sahip bireylerin varlığı ile ilişkilidir. Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) tanımına göre sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal olarak da tam bir iyilik halinde olmasıdır.

 

Bu amaçla hizmet veren tüm kurum ve kuruluşları kapsayan sağlık sektörünün yapısı ülke nüfusu, kültürel gelişim, doğal kaynak, politik ve ekonomik sisteme bağlı olarak değişim göstermektedir. Bununla birlikte sağlığa verilen önemin her geçen gün artması ve sağlık hizmetlerinde kalitenin yükselmesi, sağlık kuruluşları arasındaki rekabeti artırmakta ve sektörün gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır.

 

Sağlık hizmetleri sunumunda fiziki yapı, araç gereç, insan gücü ve finans gibi kaynak özelliklerinin yanı sıra, hizmetin sunum şekli ve hizmet alanların memnuniyeti de kuruluşlar arası rekabette en belirleyici özellikler olarak gösterilmektedir. Yapılan araştırmalar; farklılaşan nüfus yapısı, ortaya çıkan yeni hastalıklar, gelişen teknoloji, sağlık masraflarındaki büyük artış gibi faktörler nedeniyle, sağlık sektöründe faaliyet gösteren kurumların iş stratejilerinde ciddi değişim yapmaları gerekliliğini ortaya koymaktadır.

 

Anestezi ve reanimasyon alanında hizmet verecek sağlık elemanının değişen ve gelişen tıbbi bilim ve teknolojik donanımlarla yetiştirilmiş olması, eğitim-öğretim kurumlarının da bu ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde bulunması alanına yönelik sektörel beklentidir. Günümüzde anestezi ve reanimasyon alanında hizmetin gereğine uygun yetiştirilmiş ara meslek elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Anestezi Teknisyenliği dalında uluslararası standartlarda gerekli mesleki yeterliklere sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Üniversitemiz, sağlık sektörünün beklentilerine cevap verecek standartlarda ve ihtiyacı olan ara meslek elemanı yetiştirmek amacıyla toplumun sağlık gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

 

Çalışma alanları

 

Anestezi teknikeri ameliyat yapılan her türlü sağlık kurumunda (devlet hastanesi, özel hastane, doğumevi, üniversite hastaneleri, özel klinikler, Ozel/Devlet Tıbbi Görüntüleme Merkezleri vb.) rahatlıkla iş bulabilirler. Öğrencilerin yetiştirilmesinde ve istihdamında, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, Sağlık Bakanlığına bağlı özel ve resmi yataklı/yataksız tedavi kurumları, diğer kurum ve kuruluşlar, yerli ve yabancı sivil toplum örgütleri, meslek odaları ile iş birliği yapılacaktır.

 

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri *

 

  • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
  • Hemşirelik
  • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

 

* 2022 ÖSYM kılavuzunda yer alan bölümlerdir

 

Program Hakkında

Meslek Yüksekokulu Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler