fbpx
Meslek Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi Programı

AKADEMİK

MESLEK YÜKSEKOKULU

Programın Amacı 

Programının amacı, yaşam boyu eğitim ilkesiyle, bilgi çağı ve iş yaşamının gereklerine uygun bilinçli, yeteneklerini keşfedebilen, kendine ve içinde yaşadığı topluma, faydalı olabilecek, çocuk ve insan sevgisi ile bütünleşmiş nitelikli alan bilgisine sahip, çağdaş öğretim yöntemleri ile yaşam becerileri kazandırmaya yönelik bir eğitim hizmeti sunmaktır. Bu doğrultuda yetişen öğrencilerimizin, sahip olduğu donanımı kullanan, araştıran, ülke ve mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmayı arzulayan, alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyen, özgün fikirlere sahip ve çözümleyici bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Çocuk Gelişimi Programı, okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, çocuk kliniklerindeki oyun odalarında, tedavileri süren çocuklara müzik, resim, drama, jimnastik, bilgisayar eğitimi veren, ilk yardım kurallarını uygulayan gerekli bilgi ve beceriye sahip kişileri yetiştirmeyi amaçlar. Böylece, Çocuk Gelişimi Programı bilimsel ve sanatsal etkinlikleri ile ulusal ve uluslararası platformda tanınan, günümüz ihtiyaçları doğrultusunda özgün ve çağdaş tasarımlar yapan, yaratıcı, yenilikçi, üretici, mesleği ile ilgili teknik bilgi beceri ve donanıma sahip kendini tanıyan ve geliştirebilen bireyleri çalışma hayatına hazırlamaktır.

 

Çalışma Alanları 

Kamu ve Özel Kuruluşlara Bağlı; Kreş, yuva, anaokulu, anasınıflarında, çocuk kliniklerinin çocuk oyun odalarında, alanla ilgili çalışan vakıf ve derneklerde, çocuk yayıncılığı alanında, özel eğitim alanında, turizm ve spor merkezlerinin çocuk oyun alanlarında çalışabilir.

 

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri 

  • Çocuk Gelişimi
  • Okul Öncesi Öğretmenliği
  • Özel Eğitim Öğretmenliği
  • Sağlık Yönetimi
  • Sosyal Hizmet

 

* 2022 ÖSYM kılavuzunda yer alan bölümlerdir.

Program Hakkında

Meslek Yüksekokulu Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler