fbpx
Meslek Yüksekokulu

Amaç ve Hedefler

Mimari Restorasyon Programı

AKADEMİK

MESLEK YÜKSEKOKULU

Amaçlar:
İstanbul AREL Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı’nın amacı;
taşınmaz kültür miraslarının korunması, restorasyonu ve belgelenmesine yönelik, uluslararası standartlara
uygun envanter çalışmaları yapabilecek, rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerini hazırlayabilen, bu projeler
doğrultusunda bilimsel uygulama sürecinde görev yapabilecek, pratik ve teorik becerilerle donatılmış
nitelikli ara elemanlar/restoratörler yetiştirilmesidir.

 

Hedefler:
Mimari Restorasyon alanlarında edindiği teorik bilgileri de kullanarak alan ile ilgili kalite standartlarına uygun çalışmaları; iş etiği, ahlak ve çevre faktörlerinin de farkında olarak yapmak
Yaşam Boyu Öğrenme vizyonunu da içine alacak şekilde teknolojik değişim ve yenilikleri takip ederek bilgilerini sürekli güncelleyebilme yetkinliğini kazanmak.
Etkili iletişim becerilerini geliştirerek üçüncü kişilerle doğru ve olumlu yönde iletişim kurarak, kendine olan güvenini sağlamlaştırmak.
Ülkesi, işi ve diğer kişilere karşı sorumluluğunun farkında olarak sosyal, ahlaki ve etik değerlerini olumlu yönde geliştirmek
Gerektiğinde ülkesi ve içinde yer aldığı sektörün geleceği için sorumluluk almak,
Akademik ya da kariyer sürecini, eksikliklerini ve eğitim gereksinimlerini tutarlı bir şekilde tespit ederek hedeflerine uygun stratejiler geliştirmek ve bunları kararlı bir şekilde uygulamak,
Teknik resim bilgisine sahip, elle ve bilgisayar destekli rölöve, restitüsyon önerisi, restorasyon/rekonstrüksiyon proje çizimlerini yapmak,
Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme bilgi ve becerisine sahip olmak,
Restorasyon projelerini okuyup, disiplinler arası organizasyonu sağlayıp doğru ve bilimsel uygulamalar yapmak,
Geleneksel el sanatları konusunda donanımlı, sanat/ teknik elemanlarını yetiştirmektir.

Program Hakkında

Meslek Yüksekokulu Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler