fbpx
Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

AKADEMİK

MESLEK YÜKSEKOKULU

Hastalıkların doğru tanı ve tedavisi sağlık bilimlerinin temel hedeflerindendir. Toplumun sağlıklı bireylerden oluşabilmesi için hastalıkların erken tanı ve tedavisi son derece önem taşır. Bu erken tanı ve tedavi sürecinde tıbbi görüntüleme yöntemleri hekimlere çok kıymetli veriler sunmaktadır. Alman fizikçi Röntgen’in X-ışınlarını keşfi ile tıbbi görüntüleme yöntemlerinin kapısı aralanmış, son otuz yılda yapılan araştırma geliştirme faaliyetleri ile alanda yeni uygulamalar ortaya konulmuştur.

 

Tıbbi görüntüleme yöntemlerinin verimli bir şekilde hedefine ulaşması alanında iyi yetişmiş bir ekibin varlığı ile mümkündür. Bu ekip çekirdekte radyoloji, nükleer tıp yada radyoterapi uzmanı hekimler ve tıbbi görüntüleme teknikeri yada teknisyenlerinden oluşur.

 

Programın açılmasıyla; Hekim tarafından hastalığın tanı ve tedavisinde kullanılan tüm radyodiagnostik modalitelerde (konvansiyonel ve dijital radyoloji, floroskopi, dijital substraksiyon anjiografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme) aynı zamanda nükleer tıp (spect, pet, petct) ve radyoterapide (simülatör, lineer akselatör vb) aldıkları eğitim-öğretim doğrultusunda bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen radyoloji uzmanı ve diğer sağlık personeli ile koordinasyon sağlayabilecek nitelikli teknik elemanları yetiştirilebilecektir.

 

Çalışma Alanları

 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü mezunları devlet, üniversite, özel has-tanelerin ve özel tıp merkezleri ve özel görüntüleme merkezlerinin Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi departmanlarında tekniker unvanıyla çalışabilir.

 

Bir tıbbi görüntüleme teknikeri:

 

  • Tıbbi görüntüleme cihazları
  • Manyetik Rezonans,
  • Bilgisayarlı Tomografi,
  • Röntgen,
  • Anjiyografi,
  • Sintigrafi,
  • Pozitron Emisyon Tomografisi

 

Kemik Dansitometri ile insan vücudunun hekimlerin gerekli gördüğü bölgelerine ait iki yada üç boyutlu görüntülerini elde eder.

 

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri *

 

  • Hemşirelik
  • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

 

* 2022 ÖSYM kılavuzunda yer alan bölümlerdir.

 

Program Hakkında

Meslek Yüksekokulu Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler